95336474 1703989799776844 4866126293428600832 N

Nhận được bởi Sal Rachele

Ngày 10, tháng 9 năm 2004
1199 700x366

Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các Đấng Sáng Tạo. Đây là một chủ đề khó khăn và là một thách thức đối với việc viết ra của kênh này, và có lẽ là một thách thức đối với việc đọc của các bạn. Lý do là vì ngôn ngữ của các bạn không đủ để mô tả một cách phù hợp những ý tưởng và những khái niệm ở đây. Tuy thế, việc hiểu được nội dung này sẽ tăng cường rất lớn hiểu biết của các bạn về linh hồn và nhiều những biến thể trong sự biểu hiện của nó.

Các bạn tương tác trong các mối quan hệ với những thực thể con người khác và với những thực thể không phải con người. Ngoài ra, chúng tôi đã ngụ ý vài lần rằng có các ngoại lệ đối với các cấu hình thông thường của các linh hồn. Chúng tôi đã giới thiệu chủ đề về sự phân mảnh linh hồn, nhưng có nhiều dạng và nhiều động lực đã được tạo ra khi trong chương này, chúng tôi sẽ khám phá một số những sự kì dị và hiếm hoi có thể có giữa các linh hồn bởi vì nhiều người trong các bạn sẽ có vẻ đối diện với những lối rẽ và những khúc quanh bất thường này trên hành trình linh hồn.

Hãy để chúng tôi trở lại một lần nữa sự nghiên cứu về sự phân mảnh linh hồn, từ một góc nhìn hơi khác.

Có lẽ nó là tốt nhất khi tưởng tưởng rằng mỗi một mảnh của linh hồn bạn giống như một người đang rời bỏ gia đình của mình và đi ra ngoài đến với thế giới rộng lớn để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và trải nghiệm. Những mảnh hồn này đi vào những loại quan hệ khác nhau với những mảnh khác và với các linh hồn cha mẹ khác. Thêm nữa, các mảnh của các linh hồn đi vào mối quan hệ với các bạn, với phần cha mẹ, là thực thể có chủ quyền và là mảnh hồn nguyên thủy đang đọc nội dung này.

Trạng thái lý tưởng để hiểu được chương này sẽ liên quan đến việc tách ra một cách hoàn toàn khỏi vở kịch của sự phân mảnh linh hồn và đơn giản quan sát nó bên trong vô số những sự kết hợp có thể và những sự hoán vị có thể của loài người và của những dạng sống khác. Không nghi ngờ gì nó là một chủ đề hấp dẫn và không có cách nào để chúng tôi gói tất cả trong phạm vi các trang giấy của cuốn sách này.

Hãy để chúng tôi bắt đầu mục này với một cái nhìn khác vào khái niệm các sinh mệnh có chủ quyền.

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền

Creation 713x509 1

Một sinh mệnh có chủ quyền bao gồm phần cha mẹ của một linh hồn và nhiều mảnh hồn đã được hợp nhất trở lại phần cha mẹ. Nếu một sinh mệnh có chủ quyền như vậy không giác ngộ hoàn toàn, anh ta hay cô ta có thể có phần cha mẹ cư trú trong các vương quốc cao hơn và mảnh hồn nguyên thủy sống trong một thân thể con người trên Trái Đất, hoặc một thân thể người vượn trên một hành tinh mật độ 3, 4, 5 hay 6.

Những sinh mệnh có chủ quyền trong các vương quốc cao hơn không lẫn lộn với các thực thể lìa khỏi xác, là các mảnh hồn cư trú trong các vương quốc astral, ether hay nhân

quả. Những thực thể như vậy có thể trợ giúp (hoặc gây cản trở) cho Trái Đất và các cư dân của nó. Mặc dầu một thực thể lìa khỏi xác có thể xuất hiện trong dạng tương tự với một sinh mệnh có chủ quyền, có nhiều cách để biết về sự khác biệt, mà sẽ được nói chi tiết bên dưới.

Có bao nhiêu sinh mệnh có chủ quyền hiện diện trên Trái Đất? Nó phụ thuộc vào đặc tính chuyên môn nào mà bạn muốn có trong định nghĩa của bạn về chủ quyền. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có một linh hồn. Tuy nhiên, nó không đơn giản là tỷ lệ một-một, có nghĩa là trên 7 tỷ thân thể, thì có trên bảy tỷ linh hồn. Đây là nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.

Các bạn có vài trăm sinh mệnh con người trên Trái Đất đã hoàn toàn hợp nhất tất cả các tầng thứ của họ và các chiều kích của họ và là những linh hồn toàn bộ, trọn vẹn đã nhúng trong các thân thể con người. Những linh hồn này vẫn có các tầng thứ cao hơn không bị giới hạn đối với hành tinh này. Tuy nhiên, họ đã truy cập không bị ngăn trở vào các tầng thứ cao hơn này và như vậy, đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, mỗi người trong số họ là Một Sinh Mệnh, đang tồn tại một cách đồng thời trong 12 tầng thứ và chiều kích. Nếu họ cần truy cập một trong các tầng thứ cao hơn của Sinh Mệnh họ, sự truy cập đó được cho phép ngay lập tức bởi Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ của họ.

Về bản chất, họ là đồng sáng tạo với Thượng Đế, đang đi lại trong các thân thể vật lý trên Trái Đất. Một số là những bậc đạo sư nổi tiếng hay những vị thầy nổi tiếng, những người khác giữ trong sự giấu mặt, nói một cách ẩn dụ, và thích ẩn danh hơn. Một cách cơ bản, họ đã thể hiện một lượng rất lớn tiềm năng không giới hạn của họ, mặc dầu không phải tất cả các khả năng của họ có thể hiển lộ ra bên ngoài.

Nó là cực kỳ khó khăn cho các sinh mệnh chiều kích cao hơn đi lại một cách cởi mở trên Trái Đất. Điều này một phần là bởi nguyên tắc không can thiệp (non-interference principle), nói rằng họ không thể vi phạm vào tự do ý chí của loài người, hoặc ép buộc các sinh mệnh con người phải thay đổi hành xử của họ. Thể hiện một cách thoải mái các năng lực siêu linh tiên tiến và trực giác của họ sẽ có thể phá hủy các hệ thống niềm tin đang tồn tại trên Trái Đất nhanh hơn sự cho phép thông thường bởi những người mà công việc của họ là đảm bảo rằng tự do ý chí không bị vi phạm.

Nói một cách khác, không phải tất cả các linh hồn trên Trái Đất đã sẵn sàng để các hệ thống niềm tin yêu thích của họ bị phá hủy và tan rã ngay lập tức. Cần phải có sự tôn trọng đối với tốc độ mà tại đó các linh hồn trên Trái Đất khao khát tiến hóa.

873 Con Nguoi Sau Khi Mat Linh Hon Se Di Ve Dau 1

Lý do khác mà các sinh mệnh chiều kích cao hơn hiếm khi đi lại trên Trái Đất là bởi vì nó là rất khó khăn cho họ giữ được trạng thái rung động khi hiện diện trong các tầng thứ thấp của tư tưởng. Khi họ đến Trái Đất, họ thường không ở lâu. Ví dụ, đấng lâm phàm Babaji đã xuất hiện đủ lâu để mang đến một pháp môn yoga tiến tiến, và sau đó lại rời đi trước khi rung động của anh ấy bị tổn hại.

Do đó, việc giao tiếp với các sinh mệnh giác ngộ có chủ quyền đang biểu hiện một cách đầy đủ tiềm năng của họ thường bị hạn chế. Nếu họ có các thân thể trên Trái Đất, họ có thể chỉ xuất hiện với những người đã sẵn sàng cho sự hiện diện của họ.

Phần lớn các thực thể có chủ quyền trên Trái Đất đã chưa hợp nhất một cách hoàn toàn. Họ đang làm việc hướng đến sự giác ngộ cá nhân. Mặc dầu họ có một sự kết nối mạnh mẽ với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và có một lượng rất lớn của năng lượng đó được nhúng trong thân thể/tâm trí/nhân tính trên Trái Đất của họ, họ vẫn có một số lượng đáng kể các mảnh hồn trong các thời gian và các không gian khác.

Có khoảng 1,5 tỷ linh hồn trên Trái Đất có thể xem như có chủ quyền. Đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, họ là các linh hồn trọn vẹn trong các thân thể con người, có nghĩa là phần lớn năng lượng linh hồn họ được nhúng trong dạng con người. Xấp xỉ 4,5 tỷ linh hồn khác, có một sự kết nối tối thiểu với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, nhưng được điều hành chủ yếu từ một mảnh hồn chính trong thân thể con người. Khoảng 1,0 tỷ linh hồn trên Trái Đất đã bị phân mảnh mạnh khiến họ chỉ có một lượng rất nhỏ năng lượng linh hồn hiện diện trong các thân thể con người của họ, chỉ đủ để giữ cho thân thể sống sót trong nhiều trường hợp.

Một số linh hồn đã phân mảnh mạnh có năng lượng của họ nhúng trong nhiều thân thể con người, và ngược lại, nhiều những thân thể con người có năng lượng của nhiều linh hồn bên trong họ.

Lý do cho mạng lưới “hỗn độn” của năng lượng linh hồn khắp Trái Đất là bởi vì khoảng thời gian dài mà các linh hồn đã tái sinh ở đây, và một số lượng lớn những sự phân chia linh hồn và những sự phân mảnh linh hồn đã xảy ra. Nghĩ một chút về việc làm thế nào mà nhiều những trải nghiệm chấn động đã xuất hiện trên Trái Đất. Có một chút ngạc nhiên là quá nhiều linh hồn ở trên Trái Đất cảm thấy bất lực và bơ vơ. Không chỉ là họ đã sử dụng chỉ một phần nhỏ của năng lượng linh hồn, mà họ còn sống bên trong các hệ thống chính phủ khuyến khích sự lệ thuộc và sự tuân phục.

Bởi vì hầu như tất cả các bạn đang đọc tài liệu này thuộc vào loại các sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc hướng đến sự giác ngộ, phần còn lại của mục này sẽ liên quan đến các vấn đề mà các bạn phải đối diện trong việc truy tìm sự hợp nhất linh hồn.

Các linh hồn có chủ quyền trên Trái Đất đã giác ngộ một phần có thể nhận được lợi ích rất lớn từ sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của các sinh mệnh trên thế giới khác.

Những linh hồn thế giới khác này đến để giúp đỡ cho những sinh mệnh có chủ quyền hoặc những thực thể lìa khỏi xác, nhưng hầu hết những người giác ngộ là những linh hồn có chủ quyền. Họ thường phụng sự những sinh mệnh con người này, những người nằm trong số những người tiến bộ nhất trên con đường tiến hóa.

Như đã nói trước đây, các sinh mệnh từ các vương quốc cao hơn đã khám phá ra rằng kết nối theo phương pháp ngoại cảm từ các vương quốc đó là dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lại một cách cởi mở trên Trái Đất (hay thậm chí là đi lại âm thầm trong một số dạng cải trang).

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền và Những Thực Thể Lìa Khỏi Xác

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một sinh mệnh có chủ quyền và một thực thể lìa khỏi xác, khi kết nối với những người hướng dẫn của các bạn?

Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ người hướng dẫn. Nếu các bạn rất sáng suốt, thì đó không thành vấn đề, bởi vì các bạn có thể nhận ra sự hiện diện đầy đủ và kỳ diệu của thực thể có chủ quyền so với một mảnh của ánh sáng mà chỉ có được môt mức độ giới hạn của tư tưởng (trong trường hợp một sinh mệnh lìa khỏi xác).

Hqdefault

Nếu thực thể tinh thần (spirit) mà các bạn đang kết nối là một thành viên gia đình đã chết, hay hiện đang có một thân thể trên Trái Đất, thì khả năng đó là một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết các sinh mệnh con người, sau khi rời Trái Đất, đã không thăng lên về mặt tinh thần và không tái hợp nhất một cách trọn vẹn với các phần cha mẹ của họ trong các vương quốc cao hơn. Chỉ khoảng 20 triệu linh hồn đã đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần, ngoài ra độ chừng 10 tỷ linh hồn đã có các đời sống trên hành tinh Trái Đất từ khi loài người bắt đầu tái sinh trên 10 triệu năm trước. Nhiều trong số 20 triệu linh hồn này đang hiện diện trong các thân thể con người trên Trái Đất ngày nay – trong thực tế, khoảng 90% trong số họ. Chỉ còn khoảng 2,0 triệu linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trước đây bây giờ là các thực thể có chủ quyền đang trợ giúp Trái Đất từ các cảnh giới cao hơn ở thời điểm hiện tại.

Thêm nữa, có khoảng 7,0 triệu linh hồn có chủ quyền đã chưa bao giờ tái sinh trên Trái Đất, những người đang trợ giúp Trái Đất ở thời gian này. Những người này bao gồm các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên (ascended masters), cũng như những người ngoài hành tinh giác ngộ. Để cho đẹp, các con số tròn trịa, có thể nói rằng con số tổng cộng của các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn đang làm việc với Trái Đất là khoảng 10 triệu.

Khi các bạn cân nhắc đến trên 3 tỷ linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trong các thời gian quá khứ nhưng không ở trong dạng vật lý ở thời điểm hiện tại, thì các bạn có thể làm một con tính. Hãy cho rằng 2 tỷ linh hồn trong số họ đang giúp đỡ Trái Đất. Phần còn lại đã đi đến các hệ thống sao khác. Đối với những người ngại tính toán, nó có nghĩa là chỉ có khoảng 1 linh hồn trong 200 linh hồn, những người không còn ở trên Trái Đất là đang trong một trạng thái có chủ quyền. (Thực sự, nó vào khoảng một trong 220). Phần còn lại đã phân mảnh vào các cấu hình khác nhau và có vẻ như đang giao tiếp từ một trạng thái lìa khỏi xác như là các mảnh hồn chính hay phụ. (Tức là 2 tỷ linh hồn này là những thực thể lìa khỏi xác, không phải là những sinh mệnh có chủ quyền – ghi chú của người dịch).

Nguồn: Hợp nhất linh hồn – Sal Rachele
Khoa học tâm linh
Ảnh: internet

Cách linh hồn phân mảnh và các khuôn mẫu linh hồn (Phần 2)