Hợp đồng linh hồn

Sau một giai đoạn thực hiện rất nhiều ca thôi miên, gặp nhiều vị thầy tâm linh, nghiên cứu nhiều kiến thức khoa học tâm linh, tôi đã kết nối với những vị thầy đến từ vũ trụ. Đó là những vị thầy ở những chiều kích chỉ có trong tưởng tượng, những vị thầy … Đọc tiếp Hợp đồng linh hồn