Cách linh hồn phân mảnh và các khuôn mẫu linh hồn (Phần 2)

Cách Các Linh Hồn Phân Mảnh Các linh hồn sống trong một nghịch lý. Một mặt, họ là những hình ảnh thu nhỏ toàn bộ và trọn vẹn của Thượng Đế, “các tia sáng Thần Thánh”, và một mặt dường như họ yếu ớt và rất dễ vỡ thành hàng triệu mảnh. Không có nhận … Đọc tiếp Cách linh hồn phân mảnh và các khuôn mẫu linh hồn (Phần 2)