Conscious Evolution
Sau một giai đoạn thực hiện rất nhiều ca thôi miên, gặp nhiều vị thầy tâm linh, nghiên cứu nhiều kiến thức khoa học tâm linh, tôi đã kết nối với những vị thầy đến từ vũ trụ. Đó là những vị thầy ở những chiều kích chỉ có trong tưởng tượng, những vị thầy mang theo lượng tri thức bao trùm cả vũ trụ, trong đó có trái đất, một số trong số đó đã từng xuống, một số thì chưa từng xuống trái đất.
Các ngài đã giảng giải và yêu cầu tôi truyền đạt lại nhiều kiến thức về con người, trái đất, vũ trụ và rất nhiều các chủ đề khác. Nhiều kiến thức trong số này chưa từng biết đến, cũng không ít trong số đó khác biệt, thậm chí ngược lại những gì chúng ta đã biết. Tuy nhiên, tôi may mắn được các vị thầy chỉ cho góc nhìn từ rất cao, góc nhìn tổng thể của những đấng sáng tạo, để từ đó có thể hiểu được cách thức vũ trụ này được tạo ra và vận hành thế nào. Tôi gọi những tri thức này là “tri thức từ vũ trụ”. Loạt bài tri thức từ vũ trụ tôi viết là loạt bài nhằm phổ biến những kiến thức này cho mọi người.

UnnamedBài đầu tiên tôi muốn viết là về HỢP ĐỒNG LINH HỒN.

Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm hợp đồng linh hồn là trong một bài nói chuyện của Dolores Cannon. Dolores nói bà ấy luôn thuyết phục các chủ thể đang gặp đau khổ hãy xé bỏ hợp đồng linh hồn. Quan điểm của Dolores khá tiến bộ, cổ vũ cho mọi người hãy tự sáng tạo số phận của mình. Trong các ca thôi miên của tôi, tôi cũng thường xuyên thuyết phục chủ thể dừng hay thay đổi hợp đồng linh hồn. Hợp đồng linh hồn vừa thể hiện thuyết định mệnh, khi mọi thứ đã được quy định trong hợp đồng, cũng vừa thể hiện thuyết sáng tạo, khi chính hợp đồng đó có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những tri thức từ vũ trụ, tôi đã khám phá ra nhiều điểm khác biệt, vừa thú vị vừa sâu sắc về hợp đồng linh hồn.
  • Mỗi linh hồn đều được sinh ra từ nguồn của mình. Khi đó, nguồn đã tách một phần năng lượng của mình ra thành một phần năng lượng gọi linh hồn. Linh hồn này có thể được chia tách thành nhiều mảnh, nhưng để cho đơn giản, hãy cùng tưởng tượng linh hồn sẽ luôn nguyên vẹn trong quá trình tồn tại của mình. Lý do chính của việc nguồn tách ra các linh hồn là để phục vụ sự sáng tạo và tiến hóa của nguồn. Nguồn là một thực thể rất cao, là một đấng sáng tạo. Nguồn cần thăng lên để trở thành những Thượng đế, tiếp tục tạo ra những vũ trụ mới. Nguồn có thể tạo ra hàng ngàn, hàng triệu các linh hồn, đưa đến nhiều chiều kích, trở thành nhiều thực thể khác nhau, học nhiều bài học cùng một lúc, rồi trở về mang theo tri thức và năng lượng mới cho nguồn. Với những tri thức và năng lượng mới đó, nguồn sẽ được thăng lên.
  • Ngay từ khi một linh hồn sinh ra, nguồn cùng với các thực thể bậc cao đã lập ra một kịch bản tổng thể cho linh hồn đó. Kịch bản này gồm tất cả các kiếp sống linh hồn cần trải qua, các bài học linh hồn cần học, mức độ học hỏi của từng bài học. Tất cả các bài học này nằm trong công cuộc học hỏi không ngừng nghỉ của nguồn, trong đó mỗi linh hồn lại được phân cho một số bài học cụ thể. Tất cả các bài học này tạo nên sự hoàn thiện trong tri thức của nguồn. Mỗi linh hồn, ngay khi được sinh ra, đã được gán cho một số đặc tính gốc nhất định. Các đặc tính này không thay đổi trong toàn bộ quá trình tồn tại của linh hồn và chúng được cụ thể hóa thành những năng lực, nhân cách, nghề nghiệp cụ thể trong từng nhân vật mà linh hồn đầu thai vào. Ví dụ: có linh hồn mang năng lượng sáng tạo thì xuống trái đất sẽ đầu thai vào các kiếp sống là nhà phát minh, nghệ sỹ, có linh hồn mang đặc tính chiến đấu, thì sẽ đầu thai thành chiến binh, chính trị gia, nhà phê bình,… Các thực thể bậc cao cùng với nguồn lập ra kịch bản linh hồn chính là các thành viên các hội đồng, phụ trách về kịch bản và hợp đồng linh hồn trong vũ trụ. Có 1.009 hội đồng như vậy, mỗi hội đồng có từ 16 – 102 thành viên. Năng lực của các thành viên hội đồng này quả là phi thường, vì các vị ấy có thể tính toán, lập ra và quản lý một lượng kịch bản khổng lồ của vô số các linh hồn trong vũ trụ, kể cả các linh hồn của các thực thể không phải con người.
Unnamed (1)
Trong mỗi kịch bản, lại có rất nhiều những khả năng cho linh hồn học hỏi, chúng được chia làm ba nhóm. Khi linh hồn đã trải nghiệm, thì gọi là quá khứ, khi đang trải nghiệm, thì gọi là hiện tại, còn khi chưa trải nghiệm, thì chính là tương lai. Với những linh hồn cấp thấp, thì mỗi nhóm khả năng này lên đến hàng triệu. Như vậy mỗi linh hồn có thể trải qua triệu triệu triệu, tức hàng tỉ tỉ khả năng trong quá trình tồn tại của mình. Với những linh hồn cấp cao, thì mỗi nhóm khả năng đã lên đến hàng nghìn tỉ. Những linh hồn cấp thấp thực ra chính là những linh hồn non trẻ, mới được tách ra từ nguồn. Trên trái đất số này đang chiếm khoảng 40% dân số. Với những linh hồn này, họ cần phải đầu thai 400 – 500 kiếp làm người để hoàn thành các bài học, trong khi đó những linh hồn cấp cao chỉ cần vài chục kiếp, không phải để hoàn thành các bài học, mà để giúp đỡ các linh hồn khác.
Như vậy, có thể thấy linh hồn không được tham gia trong giai đoạn xây dựng nên kịch bản của mình. Giai đoạn đó được hoàn toàn quyết định bởi nguồn và các thành viên trong hội đồng. Vậy linh hồn được quyết định từ giai đoạn nào? Chính là giai đoạn lập nên hợp đồng linh hồn trở đi. Chỉ có những hành tinh có tự do ý chí như trái đất thì mới xuất hiện cơ chế hợp đồng linh hồn. Đối với các linh hồn đi xuống hành tinh của chúng ta, toàn bộ phần việc từ lúc nguồn và các thành viên hội đồng lập nên kịch bản linh hồn, đều được thực hiện trước và ngoài cảnh giới linh hồn, còn chỉ từ giai đoạn soạn hợp đồng linh hồn ở cảnh giới linh hồn, thì linh hồn mới được tham gia. Trái đất là một ngôi trường, nơi đó các linh hồn muốn đầu thai xuống bắt buộc phải có một bản hợp đồng linh hồn. Hợp đồng linh hồn ấy chính là phiếu đăng ký cho khóa học ở ngôi trường trái đất, với các môn học chính là các bài học cần phải học, các bạn học chính là gia đình linh hồn, còn thầy giáo là các vị thầy tâm linh. Trước khi bắt đầu mỗi kiếp sống, linh hồn sẽ truy cập vào thư viện Akashik để xem lại tất cả các kiếp sống của mình, đối chiếu với kịch bản linh hồn của mình, nhìn lại xem mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm kịch bản đó, tính toán ngân hàng nghiệp của mình, rồi từ đó sử dụng tự do ý chí để chọn số nghiệp mình cần giải, tốc độ mình muốn học các bài học, rồi lại tiếp tục nhờ các thành viên hội đồng biên soạn ra hợp đồng linh hồn của kiếp sống. Từ hàng tỉ tỉ khả năng của kịch bản, các thành viên hội đồng chọn ra một số khả năng phù hợp cho kiếp sống. Bản ghi cũng được cấy vào trong giai đoạn này, nếu linh hồn muốn đẩy nhanh sự học hỏi.

Một hợp đồng linh hồn gồm ba phần chính.

Conscious Shifts For September

1. Thứ nhất là các mối quan hệ hoặc sự kiện quyết định bởi nghiệp từ kiếp trước. Phần này quy định các nghiệp linh hồn muốn giải, các linh hồn khác cùng tham gia vào vở kịch cuộc đời, nghề nghiệp chính, các sự kiện quan trọng, bệnh nghiêm trọng, tuổi thọ,…và những sự dẫn dắt do nghiệp.
2. Thứ hai là các bài học cần học và mức độ cần đạt được. Một bài học về tha thứ cho chính mình có thể khiến linh hồn học đi học lại trong hàng chục kiếp sống.
3. Thứ ba chính là sứ mệnh học hỏi do nguồn giao phó. Sứ mệnh của nguồn là sứ mệnh cao nhất của linh hồn, xuyên suốt trong quá trình tồn tại của linh hồn, không phải sứ mệnh trong từng kiếp sống. Trong nhiều ca thôi miên tôi đã thực hiện, các bạn chủ thể đều nhìn thấy mình mang sứ mệnh chữa lành. Ở cấp độ kịch bản linh hồn, thì chữa lành chỉ là một nhiệm vụ để thực thi sứ mệnh học hỏi về tình yêu thương của nguồn. Có nhiều nhiệm vụ khác để thực hiện sứ mệnh này như tha thứ, giúp đỡ,… Chữa lành cũng vừa là nhiệm vụ, vừa là một bài học. Vì qua chữa lành, linh hồn học được bài học về sự cảm thông, cách làm việc với năng lượng. Cũng có nhiều sứ mệnh khác mà linh hồn mang xuống trái đất như trải nghiệm, thức tỉnh, dẫn dắt, thay đổi, nâng cao tần số và năng lượng,…
  • Tự do ý chí của linh hồn thực ra chỉ tham gia vào việc học nhanh hay chậm và cách học các bài học, chứ linh hồn không thể chọn lại hay thêm bớt các bài học đã được lựa chọn bởi nguồn. Số lượng các bài học, nội dung các bài học, mức độ hoàn thành các bài học luôn đã được quyết định từ trước bởi nguồn. Tùy theo nguồn mà yêu cầu về mức độ hoàn thành các bài học có thể khác nhau. Với những nguồn cần học hỏi nhiều, thì mức độ hoàn thành bài học của linh hồn cũng phải cao và ngược lại. Cách học các bài học chính là những khả năng đã được định sẵn. Như đã nói ở trên, linh hồn có hàng tỉ tỉ khả năng để lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn thành các bài học cuối cùng. Ví dụ: một hợp đồng linh hồn để ngỏ khả năng về người bạn đời trong kiếp sống của một chàng trai. Khi đi vào kiếp sống, linh hồn có thể chọn hoặc không chọn một hoặc một số cô gái nào đó, nhưng cuối cùng linh hồn phải học được bài học về tình yêu khi kết thúc kiếp sống. Để đẩy nhanh việc học hỏi, linh hồn có thể dồn bài học của nhiều kiếp sống trong một kiếp sống. Chính vì vậy các bạn có thể thấy những con người đau khổ đến mức không thể đau khổ hơn: vừa bị tàn tật, lại bị hãm hiếp, sống trong nghèo đói, và cuối cùng là bị giết hại. Lại có những linh hồn, do sự nhảy vọt về nhận thức, đạt được trạng thái sớm giác ngộ, nên không cần trải qua nhiều kiếp sống, không cần học trong thời gian lâu các bài học nữa.
  • Cũng có khá nhiều các linh hồn, do tự do ý chí, đã chọn một tốc độ học hỏi chậm chạp. Những linh hồn này, khi gặp bài học trong kiếp sống, thì thường phản ứng tiêu cực, tâm lý đổ lỗi, không chịu thay đổi. Nếu nguồn nhìn thấy tốc độ học hỏi của linh hồn có thể ảnh hưởng chung đến quá trình học hỏi của nguồn, thì nguồn sẽ can thiệp bằng cách thay đổi kịch bản tổng thể. Những linh hồn học hỏi tốt có thể được nâng cấp lên các kịch bản khó hơn và ngược lại. Khi kịch bản tổng thể thay đổi, các hợp đồng linh hồn của từng kiếp sống sẽ được thay đổi theo.
Creator2 1024x768
  • Chúng ta có thể biết được hợp đồng linh hồn của mình không?
Câu trả lời là cả có và không. Khi đầu thai xuống trái đất, linh hồn phải đi qua một cổng năng lượng, khi đó tất cả những ký ức của kiếp trước, những kế hoạch của kiếp này bị giữ lại ở chiều kích cao. Con người vật lý không có khả năng nhớ lại hay truy cập vào những thông tin này. Điều này có thể hình dung như bạn đang được giao giải một bài toán, không thể có một lời giải đi kèm hay tiết lộ cho bạn, vì việc này khiến cho việc giải bài toán không còn ý nghĩa nữa, cũng như việc tiếp tục kiếp sống đó không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, ở những trường hợp đặc biệt, hợp đồng linh hồn có thể được hé lộ. Đó là khi bạn nhận được thông điệp trong thiền định, khi bạn được dẫn dắt bởi một nhà thôi miên có đủ tri thức, hoặc ngẫu nhiên trong tâm trí bạn thấy một hình ảnh về tương lai. Những trường hợp này chỉ xảy ra với những linh hồn đã chuẩn bị sẵn hợp đồng linh hồn trong đó có điều khoản được phép tiết lộ. Nhưng điều quan trọng nhất, việc tiết lộ này chỉ là việc tiết lộ một hoặc một số khả năng trong hàng triệu, hàng tỉ khả năng mà thôi. Tương lai mà bạn biết trước không nhất thiết là tương lai bắt buộc phải xảy ra, mà nó chỉ đến khi phục vụ tốt nhất cho sự học hỏi của bạn.
  • Câu hỏi cuối cùng, nhưng cũng là câu hỏi quan trọng nhất: liệu có thể hủy bỏ hợp đồng linh hồn không? Tin buồn với những ai đang bế tắc, đau khổ, cùng cực là không thể. Bù lại, tin vui là dù không thể hủy bỏ, nhưng chúng ta có thể kết thúc hợp đồng linh hồn, kết thúc điều khoản hợp đồng linh hồn sớm hơn dự kiến. Nói một cách khác, bạn không thể trốn chạy, tránh né các bài học. Bạn chỉ có thể đối mặt, học hỏi và vượt qua chúng. Khi bạn học xong các bài học, thì mọi đau khổ sẽ biến mất, hoặc các diễn biến của đời sống vẫn còn, nhưng chúng không thể ảnh hưởng đến bạn nữa.
  • Thôi miên là một trong những cách học hỏi ra bài học của kiếp sống nhanh nhất và triệt để nhất. Ở trạng thái thôi miên, chủ thể sẽ được trở về trạng thái linh hồn. Ở trạng thái này, chủ thể có thể dễ dàng nhìn ra bài học và kết thúc chúng. Nếu một nhà thôi miên có nền tảng khoa học tâm linh và có mối nhân duyên với chủ thể, thì hoàn toàn có thể dẫn dắt chủ thể hoàn tất các bài học ngay trong ca thôi miên, dù đó là bài học về bệnh tật, mối quan hệ, hay duyên nghiệp với các linh hồn (vong).
Nghiên cứu về hợp đồng linh hồn, tôi cảm thấy ngạc nhiên một cách thú vị khi chứng kiến cơ chế khoa học, chặt chẽ của hành trình mỗi linh hồn. Đó thực sự là một hành trình của sự học hỏi, trải nghiệm và tiến hóa. Không có điều gì trong cuộc đời này là ngẫu nhiên cả. Cũng có không điều gì mà không ẩn chứa đằng sau đó một bài học nào đó. Từng người trong mỗi chúng ta và cả nhân loại đang đi trên một hành trình vĩ đại của vũ trụ. Mong rằng các bạn sẽ giác ngộ được chân lý ấy và sớm đi đến đích.
Tôi là Giác Minh. Tôi đến với trái đất để giúp thức tỉnh tâm linh, chữa lành linh hồn.
Nguồn: thầy Giác Minh
Ảnh: internet

Tần số rung động

Khái quát về Sự phân mảnh linh hồn (Phần 1)