Eef2b854c411fc47a97e0715a9576ba1

HÀN GẮN VÀ PHỤC HỒI LINH HỒN VỀ SỰ TRỌN VẸN

Các Kỹ Thuật Và Các Quy Trình Hàn Gắn Linh Hồn

Xin chào. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, cùng với những người hướng dẫn tinh thần của Sal, trong sự phối hợp với Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy.

739 Su Thuc Tinh Tam Linh Va Dac Diem Cua Mot Nguoi Da Thuc Tinh Tam Linh 1

Nghiên cứu của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn có nhiều khảo sát về những sự biến đổi và những cấu hình khác nhau có thể có trong một linh hồn cá thể, một nhóm phức hợp hồn, hay một cộng đồng những linh hồn cá thể. Chúng tôi đã khám phá sự phân chia linh hồn, sự phân mảnh linh hồn, sự chiếm hữu thực thể và một loạt những tình trạng khác mà những linh hồn trải nghiệm trên hành trình dài của họ xuyên qua các thế giới thấp hơn. Không có gì trong nghiên cứu này có giá trị nhiều nếu nó không trợ giúp cho sự hợp nhất linh hồn. Mục này đi vào chi tiết về các phương pháp và các quy trình mà chúng tôi cảm thấy có lợi ích nhiều nhất cho độc giả.

Không phải tất cả mọi kỹ thuật sẽ nói được với các bạn. Bởi vì một phần đáng kể của linh hồn các bạn được nhúng bên trong thân thể vật lý, linh hồn nói với các bạn thông qua những cảm xúc của thân thể và các khuôn mẫu năng lượng. Trực giác không là gì ngoài khả năng lắng nghe cái linh hồn đang nói thông qua thân thể vật lý của các bạn. Sau đó các bạn có thể chuyển dịch năng lượng vào những tình cảm và những ý nghĩ, do vậy các thân thể tình cảm và tâm trí của các bạn có thể hiểu được cái đang xảy ra tại tầng thứ linh hồn.

Khi các bạn thực hành các kỹ thuật và các quá trình được đưa ra ở đây, hãy lắng nghe thân thể bạn. Lưu ý về năng lượng đang di chuyển thế nào. Nếu bạn cảm thấy sáng sủa, rõ ràng, mở rộng, hạnh phúc, an bình và điềm tĩnh, tất cả cùng một lúc, nó có nghĩa là công cụ đó hoặc kỹ thuật đó là phù hợp với bạn. Nếu bạn cảm thấy u ám, lộn xộn, năng lượng thấp, bị tiêu hao sức lực, mệt mỏi, hay lo lắng, thì nó chắc chắn không phù hợp với bạn, hoặc các bạn có rất nhiều chống đối lại việc sử dụng kỹ thuật đó. Mặc dầu nó là có ích để vượt qua sự chống đối với những thứ trong cuộc đời, điều đó không có nghĩa là thứ mà bạn kháng cự lại là phù hợp với bạn.

Nếu các bạn kháng cự lại, hãy lưu ý đến nó. Quan sát năng lượng của sự kháng cự, nó di chuyển thế nào (hay không di chuyển), các cảm xúc và các ý nghĩ mà nó kích hoạt. Có thể có một niềm tin cốt lõi tiêu cực nhúng trong sự kháng cự, như là “Cuộc sống là một sự tranh đấu”, và hậu quả của nó, “tìm kiếm sự giác ngộ là một cuộc tranh đấu”.

Có phải Thượng Đế là người hàn gắn duy nhất? Phải và không phải. Khi tất cả mọi thứ là Thượng Đế, thì tất cả sự hàn gắn là của Thượng Đế. Tuy thế chúng ta là những bàn tay và bàn chân của Thượng Đế. Chúng ta là những sự mở rộng của Thượng Đế. Thượng Đế trải nghiệm bản thân nó thông qua cái tôi con người của chúng ta trên Trái Đất. Do đó, chúng ta là những người hàn gắn, đến mức độ là chúng ta cho phép Cái Tôi Cao Hơn của chúng ta và Thương Đế Cha đến thông qua chúng ta khi thực hiện những công cụ và những kỹ thuật hàn gắn.

Một số quy trình được đưa ra ở đây thuộc về các liệu pháp tâm lý. Các bạn không cần phải là một nhà trị liệu có bằng cấp để thực hành chúng, nhưng các bạn có thể cần trở nên đáng tin cậy, phụ thuộc vào nơi đâu bạn dự định thực hành. Kênh này không có một bằng

cấp nào trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng đã học được rất nhiều về các thân thể tình cảm và tâm trí, chắc chắn là nhiều ngang một số nhà trị liệu có bằng cấp.

Những nhà trị liệu thực sự làm cái gì? Trước hết, họ không hàn gắn mọi người (hay ít nhất là cái tôi tâm lý không làm việc hàn gắn). Họ chỉ đơn giản cung cấp một không gian nơi sự hàn gắn có thể xuất hiện. Phần quan trọng nhất của việc trị liệu là lắng nghe khách hàng, với toàn bộ sinh mệnh bạn, và hiện diện với khách hàng. Bộc lộ ra. Được tiếp cận. Hòa nhập. Lắng nghe thật sâu vào các tầng thứ của cái tôi của người đối diện bạn, hoặc trên bàn hay trên giường. Bạn có một mục đích khi là một nhà trị liệu – trợ giúp khách hàng của bạn trong việc truy cập vào Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy hay cô ấy. Điều đó có thể dưới nhiều dạng, như là dẫn khách hàng qua các kỹ thuật làm sạch tình cảm, trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, thiền định, và những thứ tương tự.

Các bạn ở đó để trao quyền cho khách hàng của bạn. Trong khi điều đó có thể mất rất nhiều buổi, công việc của bạn đến cuối cùng là làm bạn trở nên không còn cần thiết nữa. Điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng khách hàng của bạn không trở nên phụ thuộc vào bạn. Nhớ rằng, bạn không ở đó để cố định một ai đó. Khách hàng của bạn không tuyệt vọng, cho dù có bao nhiêu sự kiện và chấn động đi cùng anh ấy hay cô ấy. Bạn là một người hướng dẫn, đang chỉ cho khách hàng của bạn làm thế nào để truy cập vào người thầy/sự sáng suốt bên trong của chính anh ấy hay cô ấy.

Đôi lúc những buổi hàn gắn hay trị liệu mạnh mẽ nhất xảy ra khi người hàn gắn hay nhà trị liệu không làm gì cả ngoại trừ sự hiện diện của họ. Các công cụ và các kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 10%. Sự hiện diện là 90%. Khi các bạn bị thu hút hoàn toàn với một linh hồn con người khác, sự kết nối xảy ra giữa các bạn theo các cách ngoại cảm và hợp lực với nhau mà không thể có được khi các bạn đang cùng mắc kẹt trong cái trí của mình. Đây là ý nghĩa của câu nói trong các văn bản tôn giáo, “Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, thì Ta có mặt.” Từ “Ta” chính là Cái Tôi Christ của các bạn, hay đúng hơn là, các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh bạn. Họ có thể được nhận ra và được nhận thức bởi vì các bạn đang hiện diện trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt với một linh hồn khác.

Phục Hồi Những Mảnh Hồn Đã Mất

Chìa khóa của sự hợp nhất linh hồn là phục hồi những mảnh hồn đã mất của các bạn. Điều đó có nghĩa là trở nên hiểu biết về tất cả những trải nghiệm chấn động mà bạn đã có trong đời sống này hay trong các đời sống quá khứ. Trước khi các bạn buông tay tuyệt vọng đối với cái giống như một nhiệm vụ bất khả thi, hãy để chúng tôi cam đoan với các bạn rằng phần lớn những trải nghiệm mà các bạn đã có sẽ tự thể hiện ra vào lúc các bạn đọc điều này. Các bạn sẽ không có được điều này trên hành trình linh hồn của mình nếu các bạn đã kẹt lại một cách tuyệt vọng trong sự tiêu cực. Tuy thế mà, chúng tôi bắt đầu cuốn sách này với một cái nhìn vào Nguyên Nhân Nguyên Thủy (Original Cause), bởi vì đó là nơi phần lớn những khuôn mẫu tiêu cực bắt đầu.

Các kỹ thuật tốt nhất cho việc phục hồi những mảnh hồn của các bạn không đòi hỏi nhiều năm phân tích tâm lý hay liên tục sửa đổi những trải nghiệm cũ. Một số nhà trị liệu giữ các bạn không cần phải trở lại quá khứ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Tuy nhiên, để giữ đúng cách thức hàn gắn tình cảm, có một nhu cầu tách ra cùng lúc với việc tái trải nghiệm những tổn thương quá khứ. Hầu hết các kỹ thuật đưa ra ở đây là được thiết kế để giữ các bạn kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của bạn trong khi đang làm những thay đổi đối với các thân thể thấp hơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các bạn không trở nên bối rối trong vở kịch đi cùng

rất nhiều những trải nghiệm quá khứ của các bạn. Thượng Đế Hiện Diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn, và sẽ trợ giúp các bạn trong việc hàn gắn một cách hiệu quả, mà không cần hồi tưởng lại những chấn động theo cái cách lần đầu chúng được trải nghiệm. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một trong những cách đơn giản nhất và nhanh nhất để phục hồi lại các mảnh hồn đã mất của các bạn. Kỹ thuật này có thể được thực hành bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu, trong vài phút, đến nửa giờ.

Tha Thứ Và Buông Bỏ

Cách nhanh nhất chúng tôi thấy để phục hồi những mảnh hồn đã mất là thông qua việc tha thứ và buông bỏ. Điều quan trọng là hiểu sự tha thứ thực sự là cái gì. Trước hết, nó không giống với việc xin tha lỗi. Nó cũng không phải là làm ra vẻ ổn trong khi nó không ổn. Hay cũng không phải là làm ra vẻ hạnh phúc và tự thuyết phục rằng mình đã vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong khi chúng vẫn đang ẩn nấp bên dưới bề mặt.

620854 364131190340520 1021585997 O 620x330

Trước khi các bạn có thể thực sự tha thứ, bạn phải chấp nhận những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn, và trong một số trường hợp đi thật sâu vào một khuôn mẫu năng lượng cần phải hàn gắn. Với việc làm sạch tình cảm bạn cần cảm nhận, trải nghiệm và thể hiện đầy đủ các cảm xúc của mình, trong khi đó đồng thời trở nên chia tách với chúng. Các bạn phải quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Sự tha thứ là giống như vậy, trong đó bạn phải thể hiện tất cả các cảm xúc bên trong trước khi bạn có thể tha thứ. Sự tha thứ xảy ra khi các bạn nhận ra rằng trong kế hoạch lớn hơn về mọi thứ, bất cứ sự than phiền hay oán giận nào mà bạn có về bản chất đều là vô nghĩa. Năm mươi năm nữa từ bây giờ liệu bạn sẽ nhớ đến món nợ chưa được trả lại, hay người vợ/chồng đã ra đi với một người bạn tình khác, hay người thầy đã bỏ rơi bạn?

Trong những lời dạy của Chúa Sananda (đặc biệt, cuốn A Counse In Miracle), anh ấy nói rằng sự tha thứ là chìa khóa của hạnh phúc. Anh ấy cũng khuyên các bạn chỉ nhớ đến những thứ yêu thương mà bạn và những người khác đã làm. Đây là lời khuyên tuyệt diệu, nhưng để đạt tới trạng thái tư tưởng này, bạn phải giữ sự hiểu biết về Cái Tôi Cao Hơn của bạn và bản chất thực sự của bạn. Bạn không thể bị tấn công hay bị hành hung nếu bạn đang đến từ nhận thức của Cái Tôi Cao Hơn. Tất nhiên, nó có thể làm hại thân thể, hay ngăn cản sự tự do của thân thể, nhưng hơn hết, không có cái gì có thể thực sự làm hại bạn trừ khi bạn tin vào điều đó. Các bạn lựa chọn, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, cái gì là có giá trị đối với bạn và cái gì là không. Nếu bạn bị dính mắc vào hình ảnh của bản thân mình và nó có ý nghĩa rất lớn đối với cái mà người khác nghĩ về bạn, thì bạn sẽ có một giai đoạn khó mà tha thứ khi một ai đó phỉ báng bạn, hay nói xấu về một điều gì đó bạn đã làm.

Sự tha thứ liên quan đến một sự giải phóng năng lượng. Để giúp các bạn tha thứ, chúng tôi kiến nghị bắt đầu với quy trình sau đây liên quan đến các linh hồn khác. Lưu ý rằng điều đó là dành cho bạn. Chúng tôi không cố gắng thay đổi một ai cả: Tuy thế, bằng cách gửi cho họ tình yêu và tình thương, thay cho sự giận dữ và bực tức, các bạn mở ra không gian cho họ thay đổi.

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Những Người Khác

Hít thở sâu vài lần và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào thiền định. Trước hết, nghĩ về tất cả mọi người trong cuộc đời bạn mà bạn có thể vẫn cần tha thứ. Hình dung mỗi một người bạn đã biết, hay bây giờ mới biết, hay ở trong cuộc đời bạn theo cách nào đó. Chú ý đến các cảm xúc và các khuôn mẫu năng lượng trong thân thể bạn khi bạn hình dung mỗi một người đang đứng trước mặt bạn. Nếu bạn không cảm thấy cái gì ngoài tình yêu vô điều

kiện khi bạn kết nối với mỗi người cụ thể theo cách đó, thì bạn không cần tha thứ cho người đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái, buồn, hối tiếc, bị kích thích, hay thậm chí cảm thấy yên lòng vì người đó không còn trong cuộc đời bạn, thì bạn vẫn cần phải tha thứ.

Tập hợp những người khơi dậy những cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện lại. Tưởng tượng họ đang đứng hay đang ngồi trong một vòng bán nguyệt trước mặt các bạn. Lần lượt, hình dung đang nói tất cả mọi thứ mà các bạn đã kìm nén đối với những người này. Sử dụng một dạng như là, “Một điều mà Tôi đã kiềm chế đối với bạn là…” hay “Một điều mà Tôi đã luôn muốn nói với bạn là…”

Người đứng trước mặt các bạn không thể đáp lại và không thể quay đi. Họ chỉ có thể trao cho bạn sự chú ý đầy đủ, không gián đoạn của họ. Họ đang nhận thức bạn một cách hoàn toàn và trọn vẹn khi bạn thể hiện những điều kìm nén của mình.

Chúng tôi nhận thấy trong cuộc sống thực, hầu hết những linh hồn này sẽ không cư xử theo cách thức này, nhưng vì lợi ích của quy trình này, họ trở nên yên lặng và lễ độ, không liếc mắt, hay quay đi, hay sẵn sàng nhắc lại vai trò của họ trong câu chuyện. Quy trình này là dành cho các bạn, không phải cho họ, mặc dầu nó có thể mang lại lợi ích cho họ, dù họ có hay không biết rằng các bạn đang tha thứ cho họ.

Sử dụng vài phút cho mỗi người cho đến khi bạn đã thể hiện tất cả mọi thứ mà bạn đã kìm nén không nói với họ trong quá khứ. Nó có ý nghĩa lớn lao không chỉ với những linh hồn vẫn ở trong cuộc đời các bạn, mà cả với những người đã rời đi, hay đã rời khỏi Trái Đất.

Một ví dụ về quá trình này có thể giống như sau. Ở đây, một người con trai đang nói với cha của anh ấy:

“Con tha thứ cho Cha, về cái cách mà cha đã đối xử với con khi con lớn lên. Con tha thứ cho cha vì đã giận dữ với con khi con không tốt nghiệp loại ưu ở trường học. Con tha thứ cho cha vì đã li dị mẹ con để đi theo một người phụ nữ khác,” vv…

Ngay khi các bạn đã nói hết những điều mà bạn cảm thấy cần phải nói, mường tượng một Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ đang đến từ thượng thiên và lấp đầy những người đứng trước mặt bạn từ đầu đến chân. Nhìn mỗi người rực rỡ với Ánh Sáng vàng này. Nhìn họ được bao bọc trong một bầu Ánh Sáng này.

Bây giờ nói với mỗi người, chậm rãi và cẩn thận, “Tôi tha thứ và giải phóng các bạn một cách hoàn toàn. Các bạn được tự do đến với Ánh Sáng.” Nói điều này vài lần.

Tiếp theo, hình dung việc nắm lấy bên dưới họ, lần lượt từng người, và nâng họ lên cột Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ này, và sau đó thả họ ra giống như một quả bóng bay. Ngắm họ lơ lửng bay lên cột Ánh Sáng này cho đến khi họ biến mất vào Trái Tim của Thượng Đế.

Nếu ý định của bạn là họ không còn là một phần trong cuộc sống vật lý của bạn, thì bạn có thể chọn vẫy tay tạm biệt họ khi họ nâng lên vào Ánh Sáng. Nếu bạn tha thứ cho một ai đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, việc thực hiện quy trình này sẽ không gạt người này ra khỏi cuộc sống của bạn, mà nó sẽ gỡ bỏ những ràng buộc tình cảm, nghiệp tiêu cực, và những “trói buộc” hay những “cạm bẫy” tâm linh.

Trong chốc lát, chúng tôi sẽ làm một quá trình thậm chí sâu hơn sẽ liên quan đến các mảnh hồn mà bạn có thể đã tiếp nhận từ những người khác, hay những người khác đã tiếp nhận từ bạn.

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Cái Tôi, Với Sự Phục Hồi Linh Hồn

Hít thở sâu vài lần và cảm nhận bạn nhẹ nhàng đi vào thiền định. Nhắm mắt lại. Hình dung bạn đang đứng trên một sân khấu của một rạp hát. Có hàng trăm, hay là hàng nghìn những linh hồn ở trong khán đài. Có một ánh sáng dịu, vàng đang chiếu vào bạn. Bạn đang ở trung tâm của sân khấu. Nơi này được xây dựng theo kiểu một giảng đường, với các ghế ngồi được dựng lên theo tất cả các hướng từ sân khấu. Sân khấu này quay tròn một cách chậm rãi giống như một “sân khấu giữa đám đông”.

Khán giả trong khán đài bao gồm tất cả mọi người mà bạn đã biết trong đời này, hay trong bất kỳ những đời sống quá khứ nào đó. Về bản chất, tất cả mọi người đã tác động về mặt năng lượng đến bạn đều ở trên khán đài. Một số người bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Những người khác bạn sẽ không nhớ được khi các bạn đã gặp nhau từ quá lâu rồi. Tất cả họ đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn khi bạn đứng ở trung tâm của sân khấu.

Một cột Ánh Sáng vàng đang hạ xuống từ thượng thiên và đang đi vào rạp hát và đi vào thân thể bạn. Khi bạn đứng ở đó trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu chậm rãi nói như sau:

“Tôi tha thứ và giải phóng cho chính tôi một cách hoàn toàn ngay bây giờ. Tôi được tự do đến với Ánh Sáng.” Khi bạn tiếp tục nói điều này lặp đi lặp lại, cảm nhận cột Ánh Sáng vàng đi vào và lấp đầy thân thể bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cảm nhận nó đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào trong thân thể bạn, trả lại bạn cho Cái Tôi hoàn hảo, rực rỡ mà bạn đã và luôn luôn là như vậy. Khi Ánh Sáng di chuyển xuống qua thân thể bạn, nó hàn gắn các cơ quan và các hệ thống khi nó đi qua, lưu ý nếu có một số chỗ cảm thấy bị nghẽn, hay cảm thấy giống như chúng không phải là năng lượng của chính bạn. Những chỗ này là các mảnh hồn của các linh hồn khác mà bạn đã tiếp nhận.

Những mảnh hồn này nhìn giống những mảnh tinh thể, sáng chói và rực rỡ, nhưng không đều đặn và bị vỡ, giống như những mảnh nhỏ của một cái đèn tinh thể đã bị rơi xuống và vỡ tan ra. Hình dung một dải ánh sáng vàng kéo dài từ thân thể của bạn và vươn tới khán giả. Dải ánh sáng này dừng lại khi nó chạm vào một khán giả, người mà mảnh hồn ban đầu thuộc về người đó. Bây giờ hình dung vài dải ánh sáng đi ra từ các hướng khác nhau đến những khán giả khác.

Từng mảnh một, quan sát các mảnh hồn rời khỏi cơ thể bạn, gắn bản thân chúng vào các dải Ánh Sáng, và lơ lửng từ thân thể bạn đi vào khán giả. Quan sát những mảnh hồn trở lại với người chủ chính đáng của chúng và lấp đầy các thân thể của họ.

Khi các mảnh hồn trở lại với những người chủ của chúng, bạn bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng bên trong, dường như thân thể bạn giống như miếng pho mát Thụy Sĩ – đầy những cái lỗ.

Bây giờ đã đến lúc phục hồi các mảnh hồn của bạn. Hình dung một bộ khác của những dải ánh sáng vàng kéo dài từ các khán giả đến với bạn. Đi vào bạn bây giờ là các mảnh tinh thể nhỏ đại diện cho những mảnh hồn của bạn đang trở lại với bạn. Khi mỗi một mảnh hồn chạm vào bạn, nó nhúng bản thân nó vào một trong những cái lỗ và bạn bắt đầu cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn một lần nữa.

Khi các mảnh hồn của bạn trở lại với bạn từ những khán giả, bạn bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn. Cuối cùng, bạn nhẹ đến nỗi mà chân của bạn chỉ hơi chạm xuống sân khấu. Rất nhanh, bạn bắt đầu lơ lửng rời khỏi sân khấu và thăng lên, xuyên qua một cái

lỗ trên mái rạp hát, bay lên thượng thiên. Khi bạn nhìn xuống, bạn có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi người đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn.

Bây giờ bạn đang nâng lên thượng thiên cho đến khi bạn thấy chính bản thân mình trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế. Bạn bị rung lắc chậm và tương tự như vậy, cảm thấy sự an bình sâu sắc của Thượng Đế đang hạ xuống bạn. Tình Yêu của Thượng Đế đang xuyên sâu vào linh hồn bạn. Không có gì phải làm, không có nơi đâu để đi, mà ngay ở đây, ngay lúc này, tại nơi an bình vô hạn này. Giữ ở đó vài phút trước khi nhẹ nhàng trở lại với thân thể của bạn trên Trái Đất và mở mắt ra.

Các Kỹ Thuật Phục Hồi Linh Hồn Khác

764 Dau Hieu Su Thuc Tinh Tam Linh Dang Dien Ra Ben Trong Linh Hon Ban 1

Nhiều khía cạnh của linh hồn bạn đã bị tách ra từ phần cha mẹ thông qua hành động từ chối. Sự từ chối này đã hoặc là có chủ ý hoặc là vô thức. Dạng đơn giản nhất của sự từ chối liên quan đến việc cho rằng một điều gì đó hoặc một ai đó là sai trái thông qua một quy trình phán xét. Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất hướng đến sự phán xét bên trong cái tôi. Ngay khi các bạn đã phán xét một khía cạnh của chính bạn là xấu và sai trái, thì bạn cố gắng thoát khỏi phần đó bằng cách giả vờ rằng nó không tồn tại, hoặc là cố gắng trục xuất nó. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phóng nó vào những người khác, cố gắng không thừa nhận nó hay đổ trách nhiệm về nó cho một ai đó.

Phục hồi các phần đã từ chối của chính bạn thường không xảy ra cho đến khi bạn bị buộc phải nhìn vào những chỗ đã bị giam hãm trong sự thiếu hiểu biết. Thông thường chúng nổi lên bề mặt theo các cách khó chịu và ngượng ngùng, khi các bạn ít trông đợi vào nó. Để tránh phải đi qua nó, bạn có thể chủ động và có ý thức tìm kiếm những phần này của chính bạn đã bị che dấu khỏi Ánh Sáng.

Cách đơn giản nhất để mang cái tôi đen tối ra Ánh Sáng là yêu cầu rằng tất cả những phần của cái tôi đã chưa được mang ra Ánh Sáng bộc lộ chính bản thân chúng. Khi chúng nổi lên bề mặt, bắt đầu rót Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế vào những chỗ này. Nếu có những cảm xúc tiêu cực đi cùng những mảnh bị từ chối, chìa khóa là yêu thương và chấp nhận chúng đúng như chúng là. Nếu bản ngã bắt đầu phán xét, ngay lập tức giữ nó yên lặng. Một cách yêu thương, nhưng nghiêm khắc, yêu cầu nó yên lặng. Bạn chỉ quan sát những phần của cái tôi khi chúng nổi lên bề mặt. Chúng không là tốt hay xấu, đúng hay sai, chúng chỉ là thôi. Bạn đang rót Tình Yêu của Thượng Đế vào những chỗ này khi chúng nổi lên bề mặt của tư tưởng.

Bạn cũng có thể làm quá trình này với hành tinh. Hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế đang chạy ngang bề mặt của Trái Đất và đang rót bản thân nó vào các vết nứt và các kẽ hở nơi Ánh Sáng đã bị che dấu. Thế giới là một tấm gương của cái tôi. Nơi các bạn có những phần của chính mình bị che dấu trước Ánh Sáng, đến mức mà, bạn sẽ nhìn thấy những nơi trên thế giới dường như bị bao phủ bởi bóng tối.

Tự kiềm chế đừng đứng về bên nào trong bất cứ những xung đột nào trên thế giới. Nó thực sự chẳng là vấn đề khi ai phải là người chịu trách nhiệm. Bạn ở đây trên thế giới này để mang sự xung đột đến điểm kết thúc và để làm điều đó, bạn phải yêu và chấp nhận tất cả các mặt của sự xung đột. Đôi lúc nó là thích hợp để can thiệp vào các vấn đề của thế giới. Nhưng nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo rằng đó là một quyết định rõ ràng và trong sáng đã được làm bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn.

Khi các cảm xúc tiêu cực nổi lên bề mặt, một kỹ thuật có ích từ liệu pháp tâm lý là hiểu biết chi tiết các cảm xúc. Chúng có mầu gì? Khuôn mẫu hình học là gì? Mùi vị và kết cấu là gì? Chúng di chuyển thế nào trong thân thể? Nếu chúng có thể nói được, chúng sẽ nói điều gì? Những ý nghĩ nào được kích hoạt bởi các cảm xúc? Bạn có thể nói gì với chính mình về những cảm xúc đó? Nếu bạn có thể nhận ra là tất cả các cảm xúc tiêu cực chỉ là các khuôn mẫu năng lượng mãnh liệt, thì nó trở nên dễ dàng hơn để dừng lại việc dán nhãn chúng là tốt hay xấu. Ngay khi các bạn ngừng dán nhãn chúng, các bạn có thể nhìn và trải nghiệm các cảm xúc một cách trực tiếp.

Các tình cảm tiêu cực, khi được quan sát một cách trực tiếp và với tình yêu và tình thương, được vượt qua. Nhớ rằng, bạn không cố gắng thoát khỏi chúng. Đó chỉ là một dạng của việc cho chúng là xấu. Thay vào đó, bạn chỉ quan sát và gửi đến chúng tình yêu. Bạn càng yêu tất cả các khía cạnh của chính mình, thì những mảnh hồn đã mất của các bạn càng nhanh chóng bộc lộ bản thân chúng và trở lại với phần cha mẹ của linh hồn bạn.

Hàn Gắn Những Thực Thể Tiêu Cực

Về bản chất, các thực thể tiêu cực nên được đối xử giống như cách mà bạn đối xử với những sinh mệnh con người chưa được hàn gắn. Bắt đầu với việc bảo vệ chính bản thân mình, sau đó ngay lập tức gửi đi tình yêu và tình thương. Hiện diện bao nhiêu nếu có thể với thực thể hoặc với các thực thể. Nếu bạn không biết về những sinh mệnh thực sự (có chủ quyền hay không), nhưng bạn có thể nhìn thấy các tác động của những hành động của họ, yêu cầu rằng những sinh mệnh phải được lộ diện một cách an toàn đối với bạn. Nếu bạn vẫn không thể nhận thức được họ, thì sử dụng một lời cầu nguyện tiêu chuẩn để gửi họ đến Ánh Sáng. Một ví dụ như dưới đây:

NHÂN DANH SỰ HIỆN DIỆN VĨ ĐẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ, TÔI ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC, CÁC HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ CÁC THỰC THỂ TIÊU CỰC CÓ LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI NÀY ĐI VÀO ÁNH SÁNG NGAY LẬP TỨC. TÔI THA THỨ, BAN PHÚC LÀNH VÀ GIẢI PHÓNG CÁC BẠN VÀO ÁNH SÁNG. HÃY RỜI ĐI BÌNH AN. KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI, TSEBAYOTH. ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH.

Sau đó chạm vào phân dưới của người đang trải nghiệm các thực thể tiêu cực, các hình tư tưởng hay các thực thể tiêu cực, và di chuyển tay bạn lên trên trong một cử chỉ quét qua, trong lúc lặp lại lời cầu nguyện bên trên. Tưởng tưởng tất cả những sinh mệnh tiêu cực được giải phóng giống như một quả bóng bay và lơ lửng bay lên từ người đó và đi vào thượng thiên.

Nếu bạn là một pháp sư có kinh nghiệm hay một chuyên gia gỡ thực thể (người trừ tà ma), bạn có thể muốn giao tiếp với các thực thể trong một cuộc đối thoại. Hỏi họ xem tại sao họ ở đây và mục đích của họ là gì. Nói cho họ biết là họ không còn cần thiết để giúp người mà họ đã dính vào và họ cần đến với Ánh Sáng ngay bây giờ. Cho họ biết rằng những phần đã thất lạc của họ đang đợi họ trong Ánh Sáng. Những người yêu dấu của họ ở đó. Gia đình hồn của họ muốn tái hợp với họ. Chỉ cho họ thấy Ánh Sáng. Để cho họ thấy nó đẹp như thế nào.

Nếu họ từ chối đi vào Ánh Sáng, thì khuyên họ rời khỏi khu vực ngay lập tức. Nếu họ vẫn từ chối, hỏi họ xem có nghiệp nào đó với linh hồn mà họ đã chiếm hữu. Nếu có, bạn có thể cần sử dụng một số kỹ thuật khác trước khi có thể giải phóng các thực thể một cách hoàn

toàn. Những biện pháp này có thể bao gồm trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, hay tha thứ.

Nếu không có nghiệp còn sót lại và các sinh mệnh vẫn từ chối rời đi, thì với sự cho phép của khách hàng, sử dụng một trong những kỹ thuật gỡ bỏ mạnh mẽ được mô tả bên dưới.

Sự Bảo Vệ Tâm Linh Và Tinh Thần

Vjtt6qv

Chúng tôi biết một số người trong các bạn muốn bỏ qua mục này của cuốn sách, đặc biệt nếu bạn đã đọc những cuốn sách trước đây của kênh này, hay cảm thấy bạn đã biết tất cả mọi thứ về việc bảo vệ tâm linh. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất các bạn đọc mục sau. Thậm chí nếu nó chỉ là điểm lại và bạn nghĩ rằng mình đã biết tất cả về nó, nó không có hại gì khi đọc lại một lần nữa.

Thế giới đầy những sự tiêu cực. Thượng Đế Cha đã hứa rằng Thời Đại Vàng mới sẽ đến, những nó vẫn chưa phải là bây giờ, cho dù các bạn đã trải qua sự chuyển đổi ngày 21 tháng 12 năm 2012. Vẫn còn một lượng vô cùng lớn những sự tiêu cực cần được giải phóng. Nó không phải là điều dễ dàng để giữ bản thân mình không bị ô nhiễm vào mọi lúc, do đó chúng tôi đề xuất các kỹ thuật bảo vệ hàng ngày. Quy trình đầu tiên được nói chi tiết bên dưới dành cho sự duy trì nói chung. Kỹ thuật thứ hai dành khi bạn bị tấn công hay đang gỡ bỏ các thực thể.

Cách tiếp cận đơn giản nhất là hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế lấp đầy toàn bộ sinh mệnh bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy cần tăng cường sự bảo vệ, kêu gọi Ánh Sáng Yêu Thương này với một câu chú:

TÔI KÊU GỌI ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG VÀNG, RỰC RỠ CỦA THƯỢNG ĐẾ HÀN GẮN, LÀM SẠCH VÀ THANH LỌC TẤT CẢ MỌI TẾ BÀO TRONG THÂN THỂ TÔI. TÔI YÊU CẦU QUYỀN NĂNG VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG NÀY LẤP ĐẦY THỂ AURA VÀ CÁC LUÂN XA CỦA TÔI. TÔI YÊU CẦU CHỈ NHỮNG NĂNG LƯỢNG, NHỮNG HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ NHỮNG THỰC THỂ NÀO LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC PHÉP Ở TRONG KHÔNG GIAN CỦA TÔI. MỌI NĂNG LƯỢNG, HÌNH TƯ TƯỞNG HAY THỰC THỂ KHÔNG PHẢI LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ PHẢI RỜI ĐI NGAY LẬP TỨC VÀ MÃI MÃI. CẢM ƠN, THƯỢNG ĐẾ CHA/MẸ YÊU DẤU VỀ SỰ BẢO VỆ NÀY.”

Có nhiều hoạt động có thể tăng cường sự bảo vệ, như là vây quanh bạn bởi những người tích cực, tránh xa những nơi đông đúc, như là các thành phố, đi bộ trong thiên nhiên, gần gũi với Trái Đất, thực hành các nghi lễ thần thánh, dựng một bàn thờ với các bức ảnh hay các bức tranh của những vị thầy đã thăng lên, luyện yoga và thiền định, ăn kiêng lành mạnh, đợi 2 đến 3 giờ sau khi ăn trước khi ngủ, massage thân thể, vv…

Một điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ chính mình là hàn gắn những tình cảm và tâm trí của bạn càng nhiều càng tốt.

Các Kỹ Thuật Bảo Vệ Tiên Tiến

Nếu một thực thể tấn công không có những liên hệ nghiệp, thì các kỹ thuật sau sẽ giúp xua đuổi những sinh mệnh tiêu cực. Lưu ý rằng bạn là thực thể có chủ quyền và bạn có quyền bất khả xâm phạm, bất kể là những mảnh hồn lớn như thế nào, hay các thực thể cố gắng thuyết phục bạn là họ quyền năng như thế nào.

Bạn là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Bạn có quyền năng vượt trên sự tưởng tượng ghê gớm nhất của bạn. Giữ điều này trong tâm trí vào mọi lúc các bạn sử dụng các kỹ thuật này.

Trước tiên, kêu gọi ánh sáng trắng chói lọi của Thượng Đế xuyên qua một cách hoàn toàn và bao bọc sinh mệnh bạn. Tiếp tục kêu gọi ánh sáng trắng cho đến khi thực thể hoặc các thực thể không còn cư trú ở bất kỳ đâu gần bạn.

Hình dung những cột ánh sáng trắng chói lọi ở tất cả các hướng của bạn, trên, dưới, trái, phải, trước và sau. Khi bạn thở sâu, từ từ đẩy các cột ánh sáng trắng ra xa thân thể bạn theo tất cả các hướng. Bất kỳ thực thể nào cũng sẽ bị đẩy ra khỏi thể aura của bạn. Bạn có thể tạo nên các tiếng động vun vút và các chuyển động với đôi bàn tay khi bạn đẩy các thực thể ra khỏi thể aura của mình. Nói một cách rõ ràng và có uy quyền, “Nhân danh sự Vĩ Đại của Thượng Đế, hãy rời đi ngay lập tức!” Sau đó nói bảy lần câu, “Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Tsebayoth.” Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể kêu gọi Tổng Thiên Thần Michael và Chúa Sananda, nhưng nó sẽ là tốt nhất nếu bạn làm điều này ngay khi vừa hoàn thành với ánh sáng trắng. Sau một vài phút kêu gọi ánh sáng trắng, trở lại với việc kêu gọi ánh sáng vàng và sau đó kêu gọi các vị thầy đã thăng lên và các tổng thiên thần. Nó sẽ là khó khăn cho họ đi xuyên qua một tấm khiên ánh sáng trắng, khi nó ngăn chặn tất cả mọi thứ, trong khi ánh sáng vàng chỉ ngăn chặn sự tiêu cực.

Nếu các thực thể cố gắng quay lại, lặp lại quy trình trên và thêm vào, “TÔI LÀ quyền năng và sự hiện diện của Thượng Đế,” hết lần này đến lần khác trong khi đang thở sâu. Tưởng tưởng đang gửi tình yêu và tình thương một cách liên tục từ các luân xa của bạn. Tiếp tục quá trình này bao lâu bạn có thể. Nó được cho rằng tập trung liên tục vào Thượng Đế một cách chuyên nhất trong 20 giây sẽ hàn gắn bất cứ thứ gì.

Cắt Bỏ Các Mối Ràng Buộc Và Những Cạm Bẫy Tâm Linh

Ngay khi các bạn đã xua tan các thực thể tiêu cực, điều quan trọng là gỡ bỏ mọi trường năng lượng còn tồn động mà họ đã để lại đằng sau. Một số năng lượng dư này được gỡ bỏ thông qua sự tha thứ và giải phóng vào Ánh Sáng.

Thêm nữa, các bạn có thể lặp lại bài tập phục hồi linh hồn được kết nối với sự tự tha thứ cho bản thân và sau đó sử dụng kỹ thuật cắt bỏ mối ràng buộc sau đây, khá là hiệu quả.

Hình dung một cái kéo màu vàng. Cái kéo này có thể cắt mọi thứ. Tưởng tượng bắt đầu từ đỉnh đầu của bạn và đang cắt tất cả xung quanh thể aura của bạn. Yêu cầu rằng nó cắt hoàn toàn bất cứ thứ gì không còn phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất, hạnh phúc và sự lành mạnh của bạn. Quan sát những mối ràng buộc và những cạm bẫy rơi xuống khi bạn cắt dọc theo các luân xa.

Các bạn có thể muốn kết hợp kỹ thuật này với việc tha thứ cho một ai đó trong cuộc đời bạn mà bạn cho rằng có thể có “ràng buộc” với bạn. Nếu bạn liên tục nghĩ về một ai đó và bạn có một cảm xúc chìm đắm trong bụng, thì bạn có thể đang bị ràng buộc với người đó.

 

Nguồn: Hợp nhất linh hồn – Sal Rachele

Khoa học tâm linh

Ảnh: khoahoctamlinh , Pinterest

 

Khái quát về Sự phân mảnh linh hồn (Phần 1)

Cách linh hồn phân mảnh và các khuôn mẫu linh hồn (Phần 2)