Khái quát về Sự phân mảnh linh hồn (Phần 1)

Nhận được bởi Sal Rachele Ngày 10, tháng 9 năm 2004 Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các Đấng Sáng Tạo. Đây là một chủ đề khó khăn và là một thách thức … Đọc tiếp Khái quát về Sự phân mảnh linh hồn (Phần 1)