Energy Field

no name

Giải Mã Cấu Trúc Năng Lượng Của Con Người Ngoài Thân Thể Vật Lý (Audio)

cấu trúc, cơ thể, năng lượng

Các nhà sinh học đương đại vẫn coi con người là tất cả những gì thuộc thân thể hữu hình mà bằng mắt thường chúng ta vẫn nhìn thấy. Hóa ra là không phải vậy. Những người có thị giác đặc biệt có thể nhìn thấy con người ở dạng một hệ thống phức tạp các cơ thể vật lý và phi vật lý thâm nhập lẫn nhau….
Những người có khả năng đặc biệt về thị giác từ lâu đã nhận biết được rằng, sinh vật nói chung và con người nói riêng là những cấu trúc vật chất đa chiều. Nói cách khác, ngoài thân vật lý (thể xác) mà chúng ta nhìn thấy còn có các cơ thể không nhìn thấy ở dạng năng lượng tinh tế hơn, chúng phối hợp hoạt động với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nếu không tính đến điều đó thì không thể có cách tiếp cận đúng đắn và tìm được những kết luận phù hợp về bản chất và bản thể con người.
Dưới đây là bản Audio chia sẻ về cấu trúc năng lượng của cơ thể con người, mọi người cùng nghe và nghiên cứu nhé:

https://bauniverse.com/9-cau-truc-nang-luong-cua-con-nguoi-ngoai-than-xac-vat-ly/