Vong Chuoi 108 Hat Thai Lan 500x500

no name

Vòng chuỗi phong thủy bằng gỗ – Ý nghĩa và công dụng

các loại, cách chọn, gỗ, hạt, vòng tay phong thủy, ý nghĩa

1.VÒNG ĐEO TAY HẠT GỖ LÀ VẬT PHẨM PHONG THỦY QUAN TRỌNG
Không chỉ đơn giản là một loại trang sức đeo bên mình, vòng đeo tay hạt gỗ còn là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa tâm linh, mang lại hạnh phúc, may mắn cho sở hữu.
Vòng đeo tay phong thủy có từ bao giờ ?
Vong Tay Tram Huong 108 Hat Phong Thuy Duoc Nhieu Doanh Nhan Ua Chuong
Từ hàng ngàn năm trước về trước, khi đức Phật đi du hành ngài đã truyền bá cho con người biết về một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ, giải thích tất cả về ý nghĩa và vì sao mang chiếc vòng đó có thể mang lại bình an, hóa giải mọi đau khổ cho người đeo nó. Chiếc vòng đeo trên tay Phật được gọi là niệm châu, chuỗi hạt niệm Phật hay đơn giản đó chính là vòng tay phong thủy mà các bạn vẫn hàng ngày đeo trên tay bây giờ.
2.Ý NGHĨA SỐ HẠT VÒNG ĐEO TAY THEO QUAN NIỆM PHẬT GIÁO
Phía trên bài viết đã nói rằng, khởi nguồn của vòng đeo tay phong thủy có từ cách đây hàng ngàn năm, trong sách Phật ghi chép về một câu chuyện lâu đời như sau, mời các bạn cùng đọc qua:
801551 1039
“Trong một lần đi qua nước Cao Ly (nay là lãnh thổ của đất nước Triều Tiên), Đức Phật nói với vị vua Ba Lưu Ly như sau: “nếu ngươi muốn diệt phiền não, báo chướng, hãy xâu chuỗi tràng có 108 hạt và mang theo bên mình hàng ngày.Hãy thật chuyên tâm niệm Phật khi dùng tay lần hạt. Sau này, thân tâm của ngươi ắt sẽ không tán loạn, cõi lòng thanh tịnh, an lạc”. Nhà vua nghe lời Đức Phật liền thực hành một thời gian sau, thấy vô cùng hiệu nghiệm đúng như lời Đức Phật đã nói, cõi lòng an lạc, nhà Vua bèn tạ ơn Đức Phật và ban lệnh cho gia nhân làm thêm 1000 chuỗi hạt đeo tay, ban tặng cho lục thân quốc thích mỗi người một cái để hàng ngày lần hạt, khuyên bảo ngày ngày làm theo lời Đức Phật dạy.”
3.VẬY TẠI SAO CHIẾC VÒNG NHÀ VUA LẠI CÓ 108 HẠT?
Unnamed
Thực ra số 108 hạt này có hàm ý rất thâm sâu, dựa vào các kinh điển, tổng cộng có tất cả 9 loại. Những hàm nghĩa này được kết hợp giữa số lượng hạt niệm châu với danh hiệu trong kinh điển. Bao gồm loại 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt và có một loại dành cho người thường là loại không có số hạt nhất định, lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt sao cho phù hợp nhất.
4.TẠI SAO LẠI DỰA VÀO KÍCH THƯỚC CỖ TAY LỰA CHỌN SỐ HẠT?
Vì theo quan niệm nhà Phật, những người thích đeo vòng tay phong thủy được xem là có “thiện căn” từ trong tâm, có nhân duyên lớn với Phật. Ngày nay thường khi đi chùa, người dân thắp hương vẫn thường được nhà sư chùa tặng (hoặc bán để lấy tiền làm công đức) cho những chiếc vòng tay để lấy may mắn, chính xuất phát từ câu truyện Đức Phật tặng vòng tay cho nhà Vua. Qua đây chúng ta cũng thấy, dưới quan niệm của nhà Phật, vòng tay phong thủy thực ra không quy định số hạt.
5.LÝ GIẢI VỀ VÒNG TAY 108 HẠT, 54 HẠT, 36 HẠT, 27 HẠT, 21 HẠT, 18 HẠT, 14 HẠT
Số hạt ban đầu là 1080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau:
(1) Cõi địa ngục – (2) Cõi quỷ đói – (3) Cõi súc sinh – (4) Cõi Atula – (5) Cõi người – (6) Cõi trời – (7) Cõi Thanh Văn – (8) Cõi Duyên Giác – (9) Cõi Bồ Tát – (10) Cõi Phật
Nen Ve Sinh Vong Tay Tram Huong Thuong Xuyen
 • Chuỗi vòng 108 hạt là loại phổ biến nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ thanh tẩy 108 phiền não, từ đó khiến cho thâm tâm người đó đạt đến trạng thái tịch tĩnh, an nhiên, cuộc sống hạnh phúc.
 • Chuỗi vòng 54 hạt tượng trưng cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, trong đó lại cộng thêm Tứ thiện căn vị.
 • Chuỗi vòng 42 hạt tượng trưng cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.
 • Chuỗi vòng 36 hạt thực tế không có hàm nghĩa chính xác, chuỗi vòng 108 hạt chia thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt để tiện cho việc mang theo bên mình. Việc này chứa ý nghĩa tích tiểu thành đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.
 • Chuỗi vòng 27 hạt tượng trưng cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 phương, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 phương, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán. Trong kinh đem giai vị tu hành của đệ tử Phật từ Hữu học đến Vô học cộng lại thành 27 loại.
 • Chuỗi vòng 21 hạt tượng trưng cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. “Quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.
 • Chuỗi vòng 18 hạt được gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.
 • Chuỗi vòng 14 hạt tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.
6.Ý NGHĨA SỐ HẠT VÒNG ĐEO TAY THEO QUAN NIỆM CÔNG GIÁO (THIÊN CHÚA GIÁO)
Với những người theo đạo Công giáo, tức là Thiên Chúa Giáo, chuỗi vòng tay gồm rất nhiều loại khác nhau về số hạt, kích thước và hình dáng.
– Chuỗi vòng tay lần hạt kính Đức Mẹ Maria sẽ bao gồm 12 hạt nhỏ và 1 hạt lớn, loại chuỗi vòng lần hạt này sẽ dùng đọc 12 kinh kính Đức Mẹ: bắt đầu với hạt lớn mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng dùng đọc kinh Sáng Danh để kết thúc một lượt lần hạt kinh mân côi.
– Chuỗi lần hạt chục kinh mân côi với 10 hạt và 1 thắt nút: trong đó 10 hạt để đọc 10 kinh Kính Mừng, còn 1 hạt cái hay hạt thắt nút để đọc kinh Lạy Cha lúc khởi đầu và kinh Sáng Danh lúc kết thúc một lượt lần hạt.
– Tràng hạt, hay còn gọi chuỗi hạt Mân Côi năm chục bao gồm 1 chuỗi 10 hạt nhỏ sẽ xen lẫn 1 hạt lớn, được sử dụng để đọc 50 kinh mỗi lần. Thường cuối chuỗi sẽ có 2 hạt lớn và 3 hạt nhỏ khi đọc kinh cho các linh hồn sớm siêu thoát, trở về chốn Thiên Đàng.
– Chuỗi Mân Côi với 150 kinh có sự khác biệt rõ ràng giữa chuỗi 50 kinh với 150 kinh qua số lượng hạt. Chuỗi hla6n2 hạt Mân Côi sẽ có 150 hạt vòng. Người đọc kinh sẽ được đọc cả 3 mùa: Mùa Vui, mùa Thương và mùa Mừng ngay trong cùng một chuỗi lần hạt.
Thường thì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo sẽ đưa các chuỗi vòng tay này đến một vị Linh Mục để xin ban phép lành rồi mới đeo bên mình hàng ngày để tránh tà ma và loại bỏ tà khí.
7.Ý NGHĨA SỐ HẠT VÒNG ĐEO TAY THEO QUAN NIỆM LUÂN HỒI
Theo quan niệm luân hồi gồm có: sinh – lão – bệnh – tử. Số lượng hạt vòng tay phong thủy gắn liền với vòng tuần hoàn của đời mỗi người.
 • Sinh là số 1.
 • Lão số 2.
 • Bệnh số 3.
 • Tử số 4.

A2bb317858e9a8f9bb3272a3fe8bc655 Praying The Rosary Rosary Prayer

Vòng tuần luân hồi liên tục được lặp đi lặp lại, vì vậy có thể thấy những số chia hết cho 4 được xem là những số tử.
Muốn số hạt rơi vào cung Sinh thì số hạt vòng cần phải là số chia cho 4 dư 1 ví dụ như: 13, 17, 21, 25…Còn nếu muốn rơi vào cung Lão thì số hạt sẽ là: 10, 14, 18 hạt…
Lưu ý là nên hạn chế lựa chọn những chiếc vòng có số hạt chia hết cho 4. Bởi nó rơi vào cùng Tử, thì là cung không may mắn và tốt lành cho người sử dụng.
. Lựa chọn vòng gỗ đeo tay bao nhiêu hạt là tốt?
Theo quan niệm luân hồi Sinh – Lão – Bệnh – Tử, thì số lượng hạt vòng tay phong thủy gắn liền với vòng tuần hoàn của đời mỗi người. Theo đó thì Sinh là số 1, Lão số 2, Bệnh số 3, Tử số 4. Vòng tuần luân hồi sẽ liên tục được lặp đi lặp lại, vì vậy mà có thể thấy những số chia hết cho 4 được xem là những số tử. Chính vì lý do đó, mà số lượng hạt của vòng tay đẹp nhất là số chia cho 4 và dư 1.
Còn với trường hợp những số hạt chia 4 dư 1 không vừa với kích thước tay thì bạn cũng có thể chọn số hạt vòng lẻ. Vì số lẻ thuộc tính “dương”, đây chính là thuộc tính nguồn gốc của những trường năng lượng tốt. Nên chắc chắn sẽ mang đến nguồn năng lượng tốt mỗi ngày cho người sở hữu. Khi lựa chọn vòng tay phong thủy thì bạn có thể chọn các số lẻ như 15, 17, 19, 21…
Ngoài ra, chuỗi hạt đeo tay phong thủy sẽ có nhiều kích thước hạt khác nhau như: 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 16 ly, 18 ly, 20 ly,…Tùy theo kích cỡ vào vòng cổ tay, sở thích và giới tính mà bạn có thể đặt cho mình kích thước vòng tay phong thủy phù hợp nhất.
Nên đeo vòng tay bên nào để may mắn, hút vận tài lộc?
54
Theo quan niệm phong thủy: “Trái vào phải ra”. Câu này mang ý nghĩa là bàn tay trái là “tay sạch” còn bàn tay phải là “tay xú uế”. Bởi vì tay phải thường dùng để làm mọi việc trong đời sống, bao gồm cả việc vệ sinh. Chính vì lý do đó, tay phải là tay cần được làm sạch; còn tay trái được xem là tay “thuần khiết”.
Dựa vào lối tư duy trên, khi đeo vòng tay phong thủy, bạn nên đeo ở tay trái để hấp thu được những năng lượng tinh khiết của vòng. Hơn nữa, điều này sẽ giúp bạn mượn thế chuyển vận, gặp rủi hóa may, thuận lợi tăng phúc…
Con với tay phải, nếu bạn đeo đúng cách và đúng nơi sẽ giúp bạn được bảo vệ an toàn và yên tâm như: Đến những nơi có âm khí nặng, Ở nơi đông người, ồn ào, hỗn loạn; Nơi có mùi hôi, uế khí nặng.
8.CÁC LOẠI GỖ THƯỜNG DÙNG LÀM VÒNG TAY PHONG THỦY
 • Gỗ Nu

Unnamed (2)

Nu là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của một số cây gỗ quý, dùng làm bàn nghế, đồ mỹ nghệ.

Nu còn có những cách gọi khác nhau là : núm, nụm. Thực chất đây là sự phát triển riêng biệt của loài cây thân gỗ, khi cây gỗ bị thương tật như sâu bệnh, sét đánh, chặt chém., làm xây xước thân cây… lúc đó cây sẽ sinh ra chất dinh dưỡng đồn tích để nuôi dưỡng phần bị thương tật ấy lành trở lại. Do đặc điểm sinh lý và lý do bảo tồn sự phát triển tự nhiên của cơ thể sống mà dinh dưỡng hấp thu được từ đất, không khí đã tập trung với mức độ cao vào những nơi thương tật làm cho nó phát triển khác thường với những nơi khác. Vì thế mà chỗ thương tật phình ra thành bươu, mức độ lớn của bươu phụ thuộc vào khả năng hấp thụ dinh dưỡng, thời gian sinh trưởng của cây. Thường thì bướu có đường kính to hơn đường kính thân cây chủ. Nói thế không có nghĩa là muốn có nu thì tạo ra thương tích trên cây là được. Thực tế là tỷ lệ thành bướu rất thấp, có khi hàng trăm cây mới được một cây có nu, quá trình hình thành bươu, giống như trầm hương trên thân cây đó.

 • Gỗ Mun

Gỗ nặng, thớ gỗ rất mịn,có màu đen tuyền khi dùng lâu sẽ bong như sừng, hoặc màu đen sọc trắng

Cvt 010 12x20 001 1
– Là cây gỗ nhỏ
– Thường được dùng để đóng bàn ghế, tạc tượng, điêu khắc tranh
– Gỗ nặng, thớ gỗ rất mịn
– Có màu đen tuyền khi dùng lâu sẽ bong như sừng, hoặc màu đen sọc trắng
– Khi ướt thì mềm rễ sử lý gia công, nhưng khi khô thì rất cứng

 • Gỗ Cẩm Lai

Vong Tay Go Cam Nha Trang 4

Trong tất cả các loại gỗ. Gỗ Cẩm được biết tới là Chi Họ đa dạng nhất. phổ thông nhất là Cẩm Lai kế sau là Cẩm thị. Cẩm phèo. Cẩm Nghệ. Cẩm chỉ. Cẩm thối. Cẩm sừng …

Cẩm lai gỗ đanh vân đẹp giữ mầu sắc rất tốt với thời gian … Nếu nói về tính chât độ bền đẹp thì Cẩm lai còn vượt chội hơn Trắc .
Trên thị trường gỗ Cẩm thì Gôc Cẩm thị được biết đến với giá trị cao nhất . Nó con cao hơn cả Mun . Tiếp theo là Cẩm lai giá tương đương với Mun hoặc nhỉnh hơn chút …
Giá chào bán gỗ cẩm lai hộp đường kính rộng cỡ 30 cm tại làng nghề Miền bắc giao động từ 80 tới 90 triệu 1m3 …
Với Cẩm thị thì sự nhân biết chính xác loại Gỗ này còn nhiều việc đòi hỏi tới chuyên gia giỏi trong nghành Lâm nghiệp . Nhưng sản phẩm Cẩm thị ở thị trường Việt Nam thường nhiều vân . Vân cẩm thị to nét hơn vân Mun Sọc . Độ tương phản đen trắng giũa vân và gỗ cũng rất rõ nét .
Cũng bởi đặc điểm ấy mà Cẩm thị thường được ưa chuộng hơn Mun là vậy …
Dù là Cẩm gì thì đã là Gỗ Cẩm .Gỗ nào cũng tốt gỗ ,Đanh trắc nặng ,ít nứt vỡ,không Mối mọt .Chúng thuộc nhóm ưa chuộng để đóng đồ nội thất và làm Tượng …

 • Gỗ Trắc

3fddefaeed8359f11811ab9bb986cbe9

Thuộc cây gỗ lớn, gô rất cưng, nặng, thớ gỗ mịn có mùi chua nhưng không hăng, trong gỗ có tinh dầu. Trắc đỏ, Dalbergia balansae(trắc vàng), Dalbergia nigrescens(trắc đen)

– Thường dùng để đóng bàn ghế,giường tủ cao cấp,tạc tượng khắc tranh.
– Thuộc cây gỗ lớn,gỗ rất cứng,nặng,thớ gỗ mịn có mùi chua nhưng không hăng,gỗ rất bền không bị mối mọt,cong vênh.
– Gỗ có màu đỏ,màu vàng,màu đen tuỳ loài.
– Khi quay giấy giáp thì rất bóng bởi trong gỗ có sẵn tinh dầu.
Trắc đẹp nhất là loại ở ĐắcLắk, hiện nay rất hiếm, chỉ có phổ thông loại Trắc Lào, Campuchia hay là của Nam Phi.

 • Gỗ Hương

2770640259 1586969889

Nói đến tên gỗ giáng hương , gỗ hương thì có rất nhiều người đã từng nghe nói và biết về loại gỗ này, nhưng để nhận biết được gỗ hương thì không phải ai cũng biết .
Gỗ Hương bao gồm:Hương đá, Hương vân ,Dáng hương ,Đinh hương.
– Đặc điểm chung: Màu sắc vàng đỏ
– Mùi vị: Hương thơm nhẹ
– Gỗ hương ngâm vào nước, nước sẽ có mầu xanh.Gỗ hương có dầu, để lâu xuống thành màu xám.
– Gỗ bền,đẹp thường được dùng để đóng bàn ghế,giường tủ,tạc tượng khắc tranh.
– Gỗ khá nặng,vân đẹp,không bi mối mọt,ít cong vênh,do lắm dầu nên ít nứt nẻ.
– Nhựa cây có màu đỏ,có thê dùng để nhuộm,khi ngâm,nước sẽ chuyển màu xanh như luyn(nhớt)
Với những nổi bật của gỗ Giáng Hương như : mùa đông ấm, mùa hè mát, không bị đổ mồ hôi do thời tiết nồm, hương thơm tự nhiên tạo nên không gian phong thủy cho người Á Đông, có lợi cho sức khỏe, sàn gỗ Giáng Hương là sự lựa chọn thông minh của người tiêu dùng.

 • Trầm Hương

Z2147957244126 A5b6f2fffa8172d38f81058841cc2836

Trầm hương là khí anh tú tích tụ vào cây gió sống lâu năm nơi núi cao rừng rậm. Khí anh tú này kết tinh trong cây gió, dân gian gọi chung là trầm hương nhưng thật sự có hai loại là Trầm và Kỳ. Trầm tức là trầm hương, kỳ hay là kỳ nam. kỳ nam là loại trầm có chứa nhiều dầu, còn trầm lại là thứ kỳ có chứa ít dầu. Trong những cây gió có trầm bên trong thỉnh thoảng vẫn có cây có kỳ, và trong những cây gió có kỳ thì trầm lại luôn bao bọc xung quanh hoặc ở bên cạnh. Bình thường kỳ rất ít có, và khi có thì cũng có ít hơn trầm rất nhiều.

 

 • Gỗ Sưa
  Vong Tay Go Sua

Thời gian vừa qua dư luận xôn xao với thông tin cây gỗ sưa cổ thụ được trả hơn 100 tỷ đồng. Chỉ vì điều này thôi cũng đã thể hiện được giá trị của gỗ sưa. Đây là lý do mà gỗ sưa là một trong các loại gỗ làm vòng tay phổ biến.

Gỗ sưa có độ bền cực kỳ cao, ngâm trong nước nhiều năm vẫn không bị thấm hay mục nát, mùi hương vĩnh cửu dù sử dụng trong thời gian dài.

 • Gỗ huyết long

Fsces2wzodp6kx8sw5zzbfmn8ejdfdpjs19tkcwf

Gỗ huyết long có màu đỏ như màu máu. Đặc biệt gỗ huyết long có tính thấu quang. Khi soi đèn vào từng thớ gỗ sẽ thấy đỏ rực lên như có máu chảy bên trong. Ngoài ra, gỗ huyết long có tác dụng trừ tà nên khi đeo vòng tay huyết long bạn sẽ được bảo vệ, luôn gặp may mắn, hạnh phúc.

 • Gỗ hoàng đàn

Vong Go Hoang Dan Hat Tron 00112 600x512

Nếu trầm hương đặc biệt với mùi hương ngàn năm không phai, gỗ huyết long đặc biệt bởi tính thấu quang thì gỗ hoàng đàn tạo nên nét riêng của mình không phải bởi mùi thơm mà là khả năng lên tuyết. Khi tiếp xúc với không khí trong thời tiết ẩm và lạnh sẽ tự lên một lớp tuyết trắng nhìn rất đẹp mắt. Hương thơm nhẹ nhàng của gỗ còn giúp giảm căng thẳng, trị mất ngủ rất hiệu quả.

 •  Gỗ tử đàn

Vong Tu Dan

Gỗ tử đàn là một loại gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao và mang ý nghĩa tâm linh rất lớn. Gỗ tử đàn có một màu đỏ rất đặc biệt, không nóng bỏng như gỗ huyết long mà là màu táo tàu đỏ dịu mắt và sang trọng.

Ngoài chất gỗ tuyệt vời, gỗ tử đàn còn mang trong mình một mùi hương thanh tao, sang trọng. Tinh dầu từ gỗ tử đàn có giá trị sử dụng rất cao.

Gỗ tử đàn có tác dụng thần kỳ với sức khỏe con người, đây là một loại dược liệu rất quý.

*Ngoài các loại gỗ thông dụng kể trên thì vòng chuỗi còn được làm bằng các chất liệu mộc khác như: hạt bồ đề, hạt kim cang, đàn hương …. Tùy theo điều kiện và sở thích mỗi người mà bạn sẽ tìm được chất liệu phù hợp cho riêng mình.

8. CÁCH MUA VÒNG ĐEO TAY GỖ QUÝ PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN

Lâu nay, ngoài những trang sức đắt tiền được làm từ vàng bạc hay đá quý, con người cũng biết cách chế tác các loại đồ làm đẹp khác cho bản thân. Phổ biến hiện nay ngoài những loại trang sức kể trên, còn có những loại như vòng tay được làm từ gỗ quý cũng được ưa chuộng đặc biệt. Ngoài ý nghĩa làm đẹp, chúng còn có những ý nghĩa về phong thủy vô cùng quan trọng với chủ sở hữu. Vậy có cách nào mua vòng đeo tay gỗ quý phù hợp hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau.

Chọn vòng gỗ có chất liệu ưa thích
Trên thị trường hiện nay có cung cấp rất nhiều các loại vòng gỗ được làm từ những chất liệu quý hiếm như Trầm Hương, gỗ Sưa, gỗ Mun,… Vì thế, trước khi chọn kiểu dáng và màu sắc gỗ ưa thích của bản thân, bạn hãy chọn loại gỗ mà theo bạn đó là những sản phẩm mang lại những giá trị riêng và may mắn cho mình. Tất cả những loại gỗ kể trên đều là những loại gỗ cực kỳ quý hiếm, do vậy những giá trị mà sản phẩm mang lại cho chủ nhân cực kỳ nhiều. Bạn hãy tìm hiệu thật kỹ thông tin về những loại gỗ này xem có hợp với mình không để chọn lựa thật phù hợp nhé.
Chọn để phù hợp phong thủy
Tac Dung Cua Vong Tay Go Tram Huong
Thực ra, đối với các mệnh khác nhau thường có những vật hợp hay kỵ khác nhau. Nhưng đối với vòng gỗ, sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ hay tác hại lên chủ nhân sở hữu chúng. Nếu khách hàng vẫn muốn được mua đúng loại vòng theo phong thủy để hợp với mệnh của mình, thì hoàn toàn có thể dựa vào màu sắc của vòng gỗ mà sẽ sở hữu. Dựa theo ngũ hành, thì màu sắc hợp lần lượt của các mệnh là:
• Mệnh Thủy: màu xanh, đen ( vậy có thể chọn gỗ đen).
• Mệnh Hỏa: màu đỏ.
• Mệnh Thổ: màu nâu.
• Mệnh Kim: màu trắng, hoặc những màu sáng.
• Mệnh mộc: màu vàng hơi sẫm.
Hãy lựa chọn một màu để đeo lên tay được cảm thấy tự tin nhất với bản thân.
Chọn số lượng hạt ở vòng mong muốn
Tùy theo kích thước của cổ tay mà bạn cần lựa chọn một chiếc vòng thực sự hợp và vừa vặn với mình. Những người có kinh nghiệm chọn vòng cho rằng, muốn mua được một chiếc vòng hạt gỗ có ý nghĩa, nhất định phải quan tâm đến số hạt. Một cách thuận lợi nhất là nhiều người thường chọn mua những vòng có số hạt lẻ, vì có ý nghĩa rằng số lẻ mang lại nhiều năng lượng tích cực, giúp chủ nhân phát lộc dễ dàng. Nếu muốn mua số chẵn thì nên mua số hạt là 18 vì 18 có ý nghĩa tâm linh, đó chính là số hạt ở vòng niệm kinh Phật.
Nguồn: Tổng hợp