no name

Phoneaddict

Mạng xã hội – Khi con người sập bẫy

Mục đích ban đầu khi xuất hiện, mạng xã hội (MXH) luôn được đề cao là kết nối Toàn cầu, quốc gia, không giới hạn khoảng cách, Thế giới được gần nhau hơn. Từ việc mục đích ban đầu của MXH xuất hiện có tốt đẹp (hay “được cho là tốt đẹp”) thì chúng cũng ...