Wolf Sheep 1

no name

Chuyện những “Đạo sư” giả hiệu

sư giả, tâm linh, đạo sư

Có một số người thích xưng mình là những bậc Thánh sư, Đạo sư để thu hút sự kính trọng của quần chúng. Tại sao người ta thích làm Đạo sư giả hiệu?
Wolf Sheep 1

1. Đạo sư giả hiệu là gì?

Thời gian gần đây, bổng nhiên thế giới xuất hiện nhiều giáo phái, nhiều người xưng mình như Thần như Thánh, đặc biệt họ có ai chống lưng phía sau, có người tài trợ bí mật, giúp họ về tổ chức, đặt họ lên cái ngai để ngồi và họ trở thành Giáo chủ, thành Đạo sư.
Những người này không có thật tu hành, cũng không phải là người có sự giác ngộ tâm linh cao siêu, nhưng vì nhiệm vụ của họ là phải ra mặt làm Đạo sư để thu hút dùm quần chúng cho một tổ chức nào đó. Thường những bậc Đạo sư đó khi họ đến xứ Á đông như Phật giáo thì họ núp dưới chiêu bài là đạo Phật, nhưng sau đó láy dần sang đạo khác. Ví dụ như có một cái đạo ban đầu làm giống như đạo Phật, rồi từ từ mặc đồ giống như Giáo hoàng, cuối cùng nói toàn là Thượng đế, tức là đổi qua một đạo khác.
Gần đây, có một ông Đạo sư bác thẳng thừng luật nhân quả, chống luôn cả Đức Phật, nâng Trần Nhân Tông lên để xoá hết những khía cạnh khác của Phật giáo thông qua việc viết sách, truyền thông trên mạng internet, lập những đêm thiền cho người ta tới, và có những tay chân đi rủ rê từng người, lôi kéo về để thành phong trào. Mục đích của họ là chống phá đạo Phật.
Họ có cái lạ là ban đầu núp với danh đạo Phật, nhưng thời gian sau lộ ra bộ mặt chính họ là thủ phạm tiêu diệt đạo Phật. Tương tự, một ông Pháp sư khác, cũng là người đạo Phật đi giảng đạo Phật, nhưng cuối cùng cấm các tín đồ lạy Phật hay niệm Phật Thích Ca.
Họ cứ núp dưới danh nghĩa của đạo Phật nhưng đi sâu vào họ lại chống phá đạo Phật. Ta không hiểu động cơ phía sau của họ là ai. Nhưng ta hiểu một điều những người chỉ đạo phía sau có mục đích tiêu diệt đạo Phật.

2. Ba hạng người thuộc Đạo sư giả hiệu:

1/ Có những người thật lòng tu theo đạo Phật, nhưng sau này vì ác nghiệp, ác kiến, vì bị xúi giục nên trở thành người chống phá đạo Phật.
2/ Có những người giả mạo là đạo Phật, họ bước vào trong đạo Phật, lôi kéo nhiều người xong bắt đầu tuyên truyền để chống phá đạo Phật.
3/ Có người bị xúi để hai bên bất hoà chia rẽ, ly gián nhau, thầy này chống thầy kia…chùa này chống chùa kia…phe này chống phe kia …rồi đạo Phật tự suy yếu, không phát triển được.
Tại sao người ta muốn gom quần chúng mà lại mượn đền tâm linh?
Vì sao họ không là một nhà văn; một ngôi sao ca nhạc; hay ngôi sao điện ảnh, hay một nhà bác học gì nổi lên để gom quần chúng mà thích là một Đạo sư tâm linh để gom quần chúng?
– Vì chúng sinh có nhiều loại, từ sâu bọ tới những loại thú cao hơn và cao nhất là con người. Sự khác biệt giữa các chủng loại đó dựa vào trình độ tâm thức hay mức độ tâm linh. Hễ người nào có sự phát triển về tâm thức cao thì người đó thuộc giống loài cao. Tại sao con người cao hơn các loài vật khác, bởi vì con người thông minh hơn, nhưng giữa loài người bình đẳng này, nếu ai có tâm linh cao hơn thì người đó là đẳng cấp cao hơn.
Con người ta mặc nhiên xem giống loài nào có tâm linh cao thì giống loài đó ở đẳng cấp cao. Ngay cả con người, người nào có tâm linh cao người đó thuộc đẳng cấp cao.
Để phân biệt giữa một bậc Đạo sư chân chính và một Đạo sư giả hiệu, thì Đạo sư chân chính là người không xưng mình là Đạo sư và ta khó tìm thấy do sự kín đáo, khiêm hạ của vị đó. Vì vậy, chúng ta phải tỉnh táo khi nghe đồn về những bậc Đạo sư, hầu hết là giả hiệu, họ tự lừa mình và dối người.
Trong thời đại ngày nay, nơi có rất nhiều cái gọi Đạo sư, chúng ta phải cẩn thận trong sự lựa chọn để tin theo, bởi vì nếu chúng ta chọn sai, đi theo một người mà cái Tôi (bản ngã) là ý định thực sự của họ thì cuộc đời chúng ta kể như bỏ đi, không những kiếp này mình đọa những đường khổ, mà có khi đeo theo qua nhiều kiếp khác, cứ trôi lăn mãi.
Theo Thanh Bùi

Viết một bình luận