Bùi Tiến Dũng

Chu Su Tu Va Bay Cuu

Câu chuyện ngụ ngôn về chú sư tử và bầy cừu

Phương Đông có một câu chuyện ngụ ngôn về một con sư tử cái nhảy từ cồn đất này sang  cồn đất khác, và ngay giữa hành trình nó sinh ra một con sư tử con. Chú sư tử con rồi xuống đường nơi mà có một Cừu đông đúc đang đi ngang qua. Thế ...

Bùi Tiến Dũng

đại Bàng Tung Cánh

Gan Dạ

Có thể nói tính gan dạ (dũng cảm) là một trong những đặc điểm để miêu tả một linh hồn đã trưởng thành, nhưng bạn sẽ cần tập quan sát chính mình để nhận ra 2 dạng gan dạ khác nhau: Một là gan dạ có tính chất sợ hãi/tách biệt, một là gan dạ ...