Bùi Tiến Dũng

Một số “cuốn sách” mình hay đọc

Hành trình về phương đông – Nguyên Phong: Đây là tác phầm mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đọc lại phát hiện ra một điều gì đó mới lạ. Đây là một tác phầm về tâm linh được Nguyên Phong phóng tác.Hành trình về phương đông” kể về những trải nghiệm ...