Articles for category: Tâm lý học

no name

Homeopathic Medication

Hiệu ứng giả dược (placebo effect) +video – Khi hạnh phúc chỉ cách chúng ta một suy nghĩ

Kể từ khi có mặt trên Trái Đất, con người chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi quy luật sinh-lão-bệnh-tử và Luật nhân quả. Khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng ít tiếp xúc với thiên nhiên, làm kiệt quệ sức khỏe với các thiết bị điện tử, kém vận động ...