All posts in "Tài nguyên"
Share

Công cụ quản lý công việc Trello

By Bùi Tiến Dũng / Tháng Mười Một 10, 2015

Trello là một công cụ quản lý công việc cá nhân, đội nhóm, và công ty khá hiệu quả mà mình đang sử dụng. Trello có ưu điểm là dễ sử dụng và bản free cũng là quá đủ để bạn và đội nhóm của bạn sử dụng, khi yêu cầu cao hơn về bảo […]

>