Con mắt thứ ba/tuyến tùng/luân xa số 6/thiên nhãn là gì? (P.1)

Nếu thường xuyên nghiên cứu về chủ đề tâm linh & siêu nhiên, nhiều khả năng bạn đã từng nghe qua khái niệm “con mắt thứ ba”, vốn xuất hiện trong rất nhiều tư liệu tôn giáo và cả văn hóa đại chúng (pop culture) như phim ảnh, truyện tranh. Nhưng “con mắt thứ ba” … Đọc tiếp Con mắt thứ ba/tuyến tùng/luân xa số 6/thiên nhãn là gì? (P.1)